Şablon:Agahîdank cih/areadisp

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Belgekirina şablonê[nîşan bide] [biguhêre] [dîrokê bibîne] [rojane bike]

Bikaranîn[çavkaniyê biguhêre]

{{Infobox Cih/areadisp
| km2   = area in square kilometres (via area_total_km2 and others)
| sqmi  = area in square miles (via area_total_sq_mi and others)
| ha    = area in hectares (via area_total_ha and others)
| acre  = area in acres (via area_total_acre and others)
| dunam = area in dunams (via area_total_dunam and others)
| pref  = preference to display /km2 or /sqmi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
| link  = if dunam_link = on, returns total=on
| mag   = set to value of area_magnitude
}}

Nimûne: square kilometre (km2)[çavkaniyê biguhêre]

{{Infobox Cih/areadisp|km2=N}}

Beyan Karûabr   Beyan Karûabr
km2= Tamî Gûhertinî
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Şablon
karûabr
  km2= Tamî Gûhertinî
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Şablon
karûabr
10000 -4 3861,0 3 10.000 km2 (4000 sq mi)   22222 0 8580,0 3 22.222 km2 (8580 sq mi)
1000 -3 386.1 2 1000 km2 (400 sq mi)   2222 0 857.9 2 2222 km2 (858 sq mi)
100 -2 38.6 1 100 km2 (40 sq mi)   222 0 85.7 1 222 km2 (86 sq mi)
10 -1 3.86 0 10 km2 (4 sq mi)   22 0 8.5 0 22 km2 (8 sq mi)
1 0 0.386 -1 1 km2 (0,4 sq mi)   2 0 0.77 -1 2 km2 (0,8 sq mi)
0.1 1 0.0386 -2 0,1 km2 (0,4 sq mi)   0.2 1 0.077 -2 0,2 km2 (0,8 sq mi)
0.01 2 0.00386 -3 0,01 km2 (0,4 sq mi)   0.22 2 0.0849 -2 0,22 km2 (8 sq mi)
0.001 3 0.000386 -4 0,001 km2 (0,4 sq mi)   0.222 3 0.08571 -2 0,222 km2 (86 sq mi)
0.0001 4 3.86E-5 -5 0,0001 km2 (0,4 sq mi)   0.2222 4 0.085792 -2 0,2222 km2 (858 sq mi)

Nimûne: square mile (sqmi)[çavkaniyê biguhêre]

{{Infobox Cih/areadisp|pref=UK|sqmi=N}}

Beyan Karûabr   Beyan Karûabr
sqmi= Tamî Gûhertinî
(km2)
Order of
magnitude
Şablon
karûabr
  sqmi= Tamî Gûhertinî
(km2)
Order of
magnitude
Şablon
output
10000 -4 25.899,9 4 30,000 km2 (10.000 sq mi)   22222 0 57.554,7 4 57,550 km2 (22.222 sq mi)
1000 -3 2589,99 3 3000 km2 (1000 sq mi)   2222 0 5754,95 3 5750 km2 (2222 sq mi)
100 -2 259,00 2 300 km2 (100 sq mi)   222 0 574,98 2 570 km2 (222 sq mi)
10 -1 25,90 1 30 km2 (10 sq mi)   22 0 56,98 1 60 km2 (22 sq mi)
1 0 2.59 0 3 km2 (1 sq mi)   2 0 5.18 0 5 km2 (2 sq mi)
0.1 1 0.259 -1 3 km2 (0,1 sq mi)   0.2 1 0.518 -1 5 km2 (0,2 sq mi)
0.01 2 0.0259 -2 3 km2 (0,01 sq mi)   0.22 2 0.5698 -1 60 km2 (0,22 sq mi)
0.001 3 0.00259 -3 3 km2 (0,001 sq mi)   0.222 3 0.57498 -1 570 km2 (0,222 sq mi)
0.0001 4 0.000259 -4 3 km2 (0,0001 sq mi)   0.2222 4 0.575495 -1 5750 km2 (0,2222 sq mi)
0.00001 5 2.59E-5 -5 3 km2 (0,00001 sq mi)   0.22222 5 0.575547 -1 57,550 km2 (0,22222 sq mi)

Nimûne: hectare (ha)[çavkaniyê biguhêre]

{{Infobox Cih/areadisp|ha=N}}

Beyan Karûabr   Beyan Karûabr
ha= Tamî Gûhertinî
(acres)
Order of
magnitude
Şablon
karûabr
  ha= Tamî Gûhertinî
(acres)
Order of
magnitude
Şablon
karûabr
10000 -4 24710.5 4 10.000 ha (20,000 acres)   22222 0 54911.8 4 22.222 ha (54,912 acres)
1000 -3 2471.1 3 1000 ha (2000 acres)   2222 0 5490.7 3 2222 ha (5491 acres)
100 -2 247.1 2 100 ha (200 acres)   222 0 548.6 2 222 ha (549 acres)
10 -1 24.7 1 10 ha (20 acres)   22 0 54.4 1 22 ha (54 acres)
1 0 2.47 0 1 ha (2 acres)   2 0 4.9 0 2 ha (5 acres)
0.1 1 0.247 -1 0,1 ha (2 acres)   0.2 1 0.49 -1 0,2 ha (5 acres)
0.01 2 0.0247 -2 0,01 ha (2 acres)   0.22 2 0.544 -1 0,22 ha (54 acres)
0.001 3 0.00247 -3 0,001 ha (2 acres)   0.222 3 0.5486 -1 0,222 ha (549 acres)
0.0001 4 0.000247 -4 0,0001 ha (2 acres)   0.2222 4 0.54907 -1 0,2222 ha (5491 acres)
0.00001 5 2.47E-5 -5 0,00001 ha (2 acres)   0.22222 5 0.549118 -1 0,22222 ha (54,912 acres)

Nimûne: acre[çavkaniyê biguhêre]

{{Infobox Cih/areadisp|pref=UK|acre=N}}

Beyan Karûabr   Beyan Karûabr
acre= Tamî Gûhertinî
(hectares)
Order of
magnitude
Şablon
karûabr
  acre= Tamî Gûhertinî
(hectares)
Order of
magnitude
Şablon
karûabr
10000 -4 4046.9 3 4000 ha (10.000 acres)   22222 0 8992.9 3 8993 ha (22.222 acres)
1000 -3 404.69 2 400 ha (1000 acres)   2222 0 899.2 2 899 ha (2222 acres)
100 -2 40.47 1 40 ha (100 acres)   222 0 89.8 1 90 ha (222 acres)
10 -1 4.05 0 4 ha (10 acres)   22 0 8.9 0 9 ha (22 acres)
1 0 0.405 -1 0,4 ha (1 acre)   2 0 0.81 -1 0,8 ha (2 acres)
0.1 1 0.0405 -2 0,4 ha (0,1 acres)   0.2 1 0.081 -2 0,8 ha (0,2 acres)
0.01 2 0.00405 -3 0,4 ha (0,01 acres)   0.22 2 0.089 -2 9 ha (0,22 acres)
0.001 3 0.000405 -4 0,4 ha (0,001 acres)   0.222 3 0.0898 -2 90 ha (0,222 acres)
0.0001 4 4.05E-5 -5 0,4 ha (0,0001 acres)   0.2222 4 0.08992 -2 899 ha (0,2222 acres)

Nimûne: dunam[çavkaniyê biguhêre]

{{Infobox Cih/areadisp|pref=Dunam|dunam=N}}

Beyan Karûabr   Beyan Karûabr
dunam= Tamî Gûhertinî Order of
magnitude
Şablon
karûabr
  dunam= Tamî Gûhertinî Order of
magnitude
Şablon
karûabr
100000 -5 km2: 100
sqmi: 38,610
2
1
100.000 dunams (100 km2 or 40 sq mi)   222222 0 km2: 222.222
sqmi: 85,800
2
1
222.222 dunams (222,222 km2 or 85,800 sq mi)
10000 -4 km2: 10
sqmi: 3,861
1
0
10.000 dunams (10 km2 or 4 sq mi)   22222 0 km2: 22.222
sqmi: 8,580
1
0
22.222 dunams (22,222 km2 or 8,580 sq mi)
1000 -3 km2: 1
ac: 247.1
0
2
1000 dunams (1 km2 or 200 acre)   2222 0 km2: 2.222
ac: 549.1
0
2
2222 dunams (2,222 km2 or 549 acre)
100 -2 ha: 10
ac: 24.7
1
1
100 dunams (10 ha or 20 acre)   222 0 ha: 22.2
ac: 54.9
1
1
222 dunams (22,2 ha or 55 acre)
10 -1 ha: 1
ac: 2.47
0
0
10 dunams (1 ha or 2 acre)   22 0 ha: 2.2
ac: 5.44
0
0
22 dunams (2,2 ha or 5 acre)
1 0 ha: 0.1
ac: 0.247
-1
-1
1 dunam (0,1 ha or 0,2 acre)   2 0 ha: 0.2
ac: 0.49
-1
-1
2 dunams (0,2 ha or 0,5 acre)
0.1 1 ha: 0.01
ac: 0.0247
-2
-2
0,1 dunams (0,1 ha or 0,2 acre)   0.2 1 ha: 0.02
ac: 0.049
-2
-2
0,2 dunams (0,2 ha or 0,5 acre)
0.01 2 ha: 0.001
ac: 0.00247
-3
-3
0,01 dunams (0,1 ha or 0,2 acre)   0.22 2 ha: 0.022
ac: 0.054
-2
-2
0,22 dunams (2,2 ha or 5 acre)
0.001 3 ha: 0.0001
ac: 0.000247
-4
-4
0,001 dunams (0,1 ha or 0,2 acre)   0.222 3 ha: 0.0222
ac: 0.0549
-2
-2
0,222 dunams (22,2 ha or 55 acre)
0.0001 4 ha: 1.0E-5
ac: 2.47E-5
-5
-5
0,0001 dunams (0,1 ha or 0,2 acre)   0.2222 4 ha: 0.02222
ac: 0.05491
-2
-2
0,2222 dunams (2,222 km2 or 549 acre)