Hozan Şemdîn

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search

Şemdîn xwedî kesayetîyek bilinen hunerek resen.

Kurdisîane de batiye perwerde ûjiyana Kurdewarîbandorek kiiasîk de him bu hunermendi Şemdîn nifşe davviye ji dengbâjı Egîde Cimo, Şeroye Biro û geîei Şemdîn bi qasî ku di strîna stram stranân dengbejîyeye û heta ge Ji xeynîwe hinde ku Şemdîn bi yen exlaqî û civakî jî di na Şemdîn ji ber van taybetmendîyi

Di van 20 salen derbasbûyî de gelek kes ketine nava derya hüner û strana Kurdî ku xwestine di ve qade de Kİzmefefelî' re bikin. Di ve derya tejî evîn dejinek kes melevanen baş û binek jî piştî demeke kurt bi yek carî wendabûne û nav û dengek ji wan nemaye. Sedema mayîna j|rıek ji wan kesan jî nasyariya wan ya kür derheqa hüner, ziman û dîroka Kurdistane ye. Şemdîn ku behna denge hemû cKigbejen Serhede ji hüner û awazen wî te, xwedîye dengekî xweş û kiiasîk e. Ew di heremeke " 'n ku bi nave "Kaniya Dengbejen Kurdistane" tâ bi navkirin. Di ve herema mîna bihuşta de sirûşt ü ser tivîna hesten hunerî datîne. Şemdîn di heremeke wiha de, di nava dengbej û hunermenden baş û him jî bu xwedîye kesayetiyek bilind ku bi salaye di xizmeta gele xwe de ye.

Erhede ye û di roja îro de dema mirov denge wî dibihîze, nav Q hunera Evdale ZeynikS, Reso, nermenden din jere zindî dibin. kiiasîk de desthiiatdare, ewqas di strîna stranân dirûşmeyî de serkeftî nîne. Ew hostaye gotina

traneke siyasî jî bi istîia xwe ya dengbejiya herema Serhede bixwîne, tarneke taybetî tedeye.

ye di xizmeta hunera gele xwe de ye, ew ji ber heiwesta xwe ya Kurdistanî û pirensîben xwe gel de xwedî rûmetek bilind O cihekî taybetî di nava dile gele xwe de girtîye.