Li ser dîroka civake kurd a hemdem (pirtûk)

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search
Li ser dîroka civake kurd a hemdem
Nivîskar Abdusamet Yigit
Şêwe Dîroka civakî
Ziman Kurdî
Dîrok 2016
Weşanxane Soran
Rûpel 250

Li ser dîroka civaka kurd a hemdem[1][2] [Li ser dîroka civaka kurdî ya hemdem; Li ser dîroka civaka kurdan a hemdem], navê pirtûkeke nivîskarê Abdusamet Yigit e. Pirtûk, li ser dîroka civake kurd a civakî disekinê. Ji serdemên gûtî, qasît, lolo, naîrî, hûrî û mîtanniyan heta roja me di pirtûkê de tê hanîn li ser ziman. Bi zêdeyî, wê di pirtûkê de wê cihek berfireh wê ji demên gûtî, hûrî û mîtanniyan re wê were veqatandin. Wê pêşveçûnên van deman ên bi desthilatdarî, wê bi pêşketinn civakî ên demê re wê di ahengekê de wê werê ser ziman.

Pirtûk, ji şeş beşên sereke û beşên bin wan re pêktê. Wê di pirtûkê de wê nivîskar, serdemên berê, ji aliyê civak, aqil û felsefe û rastîya demê ve wê hilde li dest û binivîsênê. Pirtûk, weke pirtûkek lêkolînê ya dîrokê ya. Wê pergale civakî a hûrî û mîtannîyan wê cihekî berfireh ji wê re werê veqatandin. Di wê demê de wê pergale civakî wê di dema ya gûtîyan de wê were hanîn li ser ziman. Wê bi wê re pirr-yazdanî û yek-yazdanî çawa di zikhevdû de bi pêşketina civakê de bi demê re dibê, wê li ser wê were sekin in. Pirtûk, weke pirtûkek ku wê ji aliyê felsefeya civakî ve wê dîroka wê bînê ser ziman.

Heta roja me, çend pêvajoyên civakî civake kurd bi jiyane xwe re derbas kirina, wê werina nivîsandin. Serdemên civake kurd ên demên gûtî, qasît, naîrî, hûrî û mîtanniyan, wê li dûv hevdû bi reng pêşketina wan re wê di pirtûkê de wê werina ser ziman. Heta roja me, wê di pirtûkê de civake kurd çawa dijî bi kevneşopiyên xwe re wê were hanîn li ser ziman. Piştî hatina îslamê û berî wê, rewşa civake kurd çawa bû, wê di pirtûkê de wê di pirtûkê de wê bi awayekî hûr û kûr wê li ser wan were sekin in. Ev pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet Yigit, wê nerîneka dîrokî a civake kurd bê.

Di beşa dawiyê a pirtûkê de jî wê li ser rengê pêşketina desthilatdariya civakî û civaknasîya wê bisekinê. Wê pêvajoyên civake kurd, wê bi wê re bi gotina civaknasiyê re wê ji serdema gûtiyan û hûrî û mîtanniyan, wê heta roja me wê bi zimanekî felsefîkî wê bînê ser ziman. Bi wê re wê nivîskar di pirtûkê de wê pêvajoyên pêşketina aqil ên nava civakê bi pêvajoyên wê yên pêşveçûnên civakî re wê dem bi dem wê hilde li dest. Di dema hûrîyan de civake kurd xwediyê rengekî çawa ê pêşketina aqil bû û di dema mîtannîyan de wê xwediyê rengekî çawa ê pêşketina bi civakî û aqilê wê re bê, wê li ser wê hûr û kûr bê sekin in. Di pêvajoyên piştre wê civake kurd de wê, rengekî çawa civake kurd bijî, wê ew jî wê werênina ser ziman.


Çavkanî[biguherîne | çavkaniyê biguherîne]

  1. Li ser pêşiyên kurdan hûrî û mîtanniyan
  2. Li ser rengê pêşketina civake hûrîyan û yazdanên hûrîyan bi bawerîya wan re