Têgîna legopediyê û ziman (pirtûk)

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
(Ji Têgîna legopedîyê û ziman hate beralîkirin)
Jump to navigation Jump to search
Têgîna legopedîyê û ziman
Nivîskar Abdusamet Yigit
Şêwe Felsefe
Ziman Kurdî
Dîrok 2017
Weşanxane Soran
Rûpel 117
ISBN ISBN 978-3-9816686-7-4

Têgîna legopediyê û ziman, wê navê pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet Yigit e.

Pirtûk, di destpêka sale 2017´an de hatîya weşandin ji aliyê weşanxaneya Soran ve. Pirtûk wê, weke pirtûkeka ku ew bi newrolojikî wê, li ser pirtûkên zimanî ên weke ziman alîqînê, dîsleksî û di perwerde dîtinê de wê çawa xwedîyê bandûrê bê, wê li ser wê bisekinê. Ber çi ziman di aliqin, pirtûkên nexweşîyê ên mejîyî û hwd ku ew dibin wê bi wan girêdayî wê hilde li dest. Nivîskar wê, pirsgirêka zimanên ên newrolojikî û bi aliyên din ve wê ji dû aliyan ve wê hilde li dest. Aliyek wê bi rakendî ku wê zaro wê ji dê û bav mîrete bigrê wê tînê li ser ziman. Aliyê din ê duyem jî wê, bi bûhûrîna mejiyê mirov weke bûhranan, çûyîna xwûnê li ser mejî û hwd re wê, weke van bi gelek nexweşîyên din re wê bênê li ser ziman.

Nivîskar di pirtûkê de wê, ji aliyê zimanî û pêşketinê ve jî wê hilde li dest. Nivîskar tînê li ser ziman ku wê çendî pêşketin wê bibin wê, mirov wê acêbmayînan wê di mejiyê xwe de wê bi wan re wê derbas bikê. Wê stress û depresyonan wê bijî. Wê pirsgirêkên derûnî wê bijî. Wê ev rewş hemû jî wê karibin di temenê pirsgirêkên ziman de ew cih bigirin bin. Mijara ziman aliqînê wê nivîskar wê bi nexweşîyên ku wê mejî bijî re wê bênê li ser ziman.

Nivîskar di beşa dawî a pirtûkê de wê li ser zimanê ku ew weke zimanê bişavtinê û ango ku wê bi wê zimanê asîmlekirina mirov wê werê kirin wê, bandûra wê jî wê, di vê çeroveyê de wê biskeinê. Nivîskar wê, bi çavkanîyan wê bênê li ser ziman ku wê hemû zaroyên ku ew ne bi zimanê dayika ê zikmakî perwerde dibînin wê, potansîyala jîyankirina van pirsgirêkên zimanî wê di astên cûr bi cûr de wê bijîn. Heta ku wê, weke ku nîvîskar wê bênê li ser ziman ku wê, ev pirsgirêk wê di temenê wê de bê ku mirovên ne zêde pîr(mirovê ku ew ji zimanê dayika xwe dûr) û ku ew hê ciwanin, pirsgirêkên weke xwûnçûyîna li ser mejî jî bijîn, wê bi wan re wê rû bidin. Nivîskar, tînê li ser ziman ku wî ji ber van sedeman wî, ev mijar hildaya li dest.