Cudahiya di navbera guhertoyên "Wîkîpêdîya" de

Jump to navigation Jump to search
kurteya guhartinê tune ye
(Bi kurdiya başûr)
{{Bi kurdiya başûr}}
 
'''WíkípédíyaWîkîpêdîya''' (we éngilísíêngilîsî ''Wikipedia'') projheygprojeyg aza, [[wef-binícebinîçe]], hewbeshhewbeş, úû [[cendzuwaníçendzuwanî]] ye ke we lay [[Bingey Wikimedia]] pishtíwanípiştîwanî búdbûd. Nawegey améteygamêteyg e le du wisheywişey "wíkíwîkî" (we ÉngilísíÊngilîsî "wiki") ke we zuwani [[HawaíyaneHawaîyane]] yaníyanî "túntûn", úû "encyclopediaençyçlopedia" ke wisheygwişeyg éngilísíêngilîsî ye be watey (me'nay) "[[zanistname]]". Da íseîse nizíginizîgi 13 mílyonmîlyon wetar úû namílkenamîlke le WíkípédíyaWîkîpêdîya núsyagnûsyag e, gishtígiştî we des xwazyarel (dawtelebel) le gishtgişt shúneganişûnegani dinya. Her wey júrecûre her kesíshkesîş ke bituwayd tuwanídtuwanîd WíkípédíyaWîkîpêdîya birazídbirazîd (vírayishvîrayiş bikeyd). WikípédíyaWikîpêdîya le salli 2001 we des [[Jimmy Wales]] úû [[Larry Sanger]] xisyagese ser. ÍseÎse WíkípédíyaWîkîpêdîya túntiríntûntirîn gewretiríngewretirîn úû wedilltirínwedilltirîn sercawkeyserçawkey (merjemerce') étilaêtila'at le íntérnétîntêrnêt e.
 
Munteqideli WíkípédíyaWîkîpêdîya intiqad lewe ken ke ey projheproje we túritûri pergallane (sístémíksîstêmîk) laygírílaygîrî (janibdarícanibdarî) keyd úû úshinûşin ke WíkípédíyaWîkîpêdîya firetir we tewafúqitewafûqi wirazeregan (édítoreganêdîtoregan) ehemíyetehemîyet deyd da we étibarêtibar úû senedíyetisenedîyeti wetaregan. Qabili étmínanêtmînan bínbîn úû durustídurustî WíkípédíyayshWîkîpêdîyayş we lay be' kesel red bíyebîye.
 
Kovari (mejelleymecelley) [[Time (kovar)|Time]] WíkípédíyayWîkîpêdîyay le diríjharidirîjari YouTube, MySpaceMySpaçe, úû FacebookFaçebook le nimúneylinimûneyli sérviselisêrviseli [[Wef 2.0]] naw birige ke mílyonelmîlyonel wekarer (karber) díríndîrîn.
 
==DírokDîrok==
Ey projheproje le wera we sureti [[Nupedia]] des we kar kird. [[Nupedia]] zanistnamey mejazímecazî we zuwani ÉngilísíÊngilîsî. PíyaPîya serekíganiserekîgani Nupedia ébaretêbaret bínbîn le [[Jimmy Wales]] (mudírimudîri éjrayíêcrayî Bomis) úû [[Larry Sanger]], mudírimudîri wirastin Nupedia ke le duma bíyebîye mudírimudîri wirastin WíkípédíyaWîkîpêdîya.
 
Wales wey xasíyetexasîyete nasyag e ke amanjíamancî (hedefíhedefî) ewe ke zanistnameyg dashtibídaştibî ke herkesígherkesîg bituwanídbituwanîd wirazídíwirazîdî. WelíWelî Sanger merúfmerûf e we eye ke erra resínresîn wey armanjearmance le wíkíwîkî ístifadeyîstifadey kird. Le kútayíkûtayî salli 2001a WíkípédíyaWîkîpêdîya 20,000 wetar we 18 zuwani dínyadînya dashtdaşt. WíkípédíyayWîkîpêdîyay ÉngilísíÊngilîsî le Sali 2007a le merzi 2 mílyonmîlyon wetar wirya.
==Sirûşti Wîkîpêdîya==
==Sirúshti Wíkípédíya==
WíkípédíyaWîkîpêdîya jurígcurîg e ke her kesígkesîg tuwanídtuwanîd we endam bínbîn wetaregan wirazídwirazîd ya binúsídbinûsîd. GishtGişt nishanegannişanegan úû redipayeli wirastinegan mínídmînîd úû díyardîyar bud ke ceçe kirige úû ceçe nekirige.
 
YegígYegîg le mushkileganimuşkilegani WíkípédíyaWîkîpêdîya yese ke xuwenergan níyezaninnîyezanin ke erra nimúnenimûne ey wetare ke xuwenin túshyaritûşyari genkarígenkarî (xirawkaríxirawkarî) bíyebîye úû kesígkesîg erra genkarígenkarî kirdin ey deskarídeskarî kirige ya ne.
 
Le demi núsínnûsîn úû wirastini wetaregan parastini qabili étmínaniêtmînani bínibîni metlebegan úû durustíyandurustîyan erra WíkípédíyaWîkîpêdîya fire giring úû mohémmohêm e.
 
[[Kategorî:Wîkîpediya]]
837

guhartin

Menûya navîgasyonê