Wîkîpêdîya

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

Wîkîpêdîya (we êngilîsî Wikipedia) projeyg aza, wef-binîçe, hewbeş, û çendzuwanî ye ke we lay Bingey Wikimedia piştîwanî bûd. Nawegey amêteyg e le du wişey "wîkî" (we Êngilîsî "wiki") ke we zuwani Hawaîyane yanî "tûn", û "ençyçlopedia" ke wişeyg êngilîsî ye be me'nay "zanistname". Da îse nizîgi 13 mîlyon wetar û namîlke le Wîkîpêdîya nûsyag e, giştî we des xwazyarel (dawtelebel) le gişt şûnegani dinya. Her wey cûre her kesîş ke bituwayd tuwanîd Wîkîpêdîya birazîd (vîrayiş bikeyd). Wikîpêdîya le salli 2001 we des Jimmy Wales û Larry Sanger xisyagese ser. Îse Wîkîpêdîya tûntirîn gewretirîn û wedilltirîn serçawkey (merce') êtila'at le întêrnêt e.

Munteqideli Wîkîpêdîya intiqad lewe ken ke ey proje we tûri pergallane (sîstêmîk) laygîrî (canibdarî) keyd û ûşin ke Wîkîpêdîya firetir we tewafûqi wirazeregan (êdîtoregan) ehemîyet deyd da we êtibar û senedîyeti wetaregan. Qabili êtmînan bîn û durustî Wîkîpêdîyayş we lay be'zî kesel red bîye.

Kovari (mecelley) Time Wîkîpêdîyay le dirîjari YouTube, MySpace, û Facebook le nimûneyli sêrviseli Wef 2.0 naw birige ke mîlyonel wekarer (karber) dîrîn.

Dîrok[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Ey proje le wera we sureti Nupedia des we kar kird. Nupedia yê zanistnamey mecazî bî we zuwani Êngilîsî. Pîya serekîgani Nupedia êbaret bîn le Jimmy Wales (mudîri êcrayî Bomis) û Larry Sanger, mudîri wirastin Nupedia ke le duma bîye mudîri wirastin Wîkîpêdîya.

Wales wey xasîyete nasyag e ke amancî (hedefî) ewe bî ke zanistnameyg daştibî ke herkesîg bituwanîd wirazîdî. Welî Sanger merûf e we eye ke erra resîn wey armance le wîkî îstifadey kird. Le kûtayî salli 2001a Wîkîpêdîya 20,000 wetar we 18 zuwani dînya daşt. Wîkîpêdîyay Êngilîsî le Sali 2007a le merzi 2 mîlyon wetar wirya.

Sirûşti Wîkîpêdîya[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Wîkîpêdîya curîg e ke her kesîg tuwanîd we endam bîn wetaregan wirazîd ya binûsîd. Gişt nişanegan û redipayeli wirastinegan mînîd û dîyar bud ke kî çe kirige û çe nekirige.

Yegîg le muşkilegani Wîkîpêdîya yese ke xuwenergan nîyezanin ke erra nimûne ey wetare ke xuwenin tûşyari genkarî (xirawkarî) bîye û kesîg erra genkarî kirdin ey deskarî kirige ya ne.

Le demi nûsîn û wirastini wetaregan parastini qabili êtmînani bîni metlebegan û durustîyan erra Wîkîpêdîya fire giring û mohêm e.