Here naverokê

ASCII

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

ASCII (tê xwendin "askîî") kurtenivîsa American Standard Code of Information Interchange e. Organîzasyona ASCII biryare li ser Tîpe (karakter) kompûter dide. ASCII hemu Tîpan nimre dike vek 0-255, Çesidek ASCII ji terefe IBM hatiye damezerandin iro piranî tê bikaranîn vek Extended ASCII te naskirin ev versiyona IBM ji dewla ku 7 bits'a 8 bits bikartine.

Ji ber ku bi ASCII tîpên wekî "ş" pirsgirêk in, îro gav bi gav Unicode zêdetir tê bi kar anîn.

  -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -A -B -C -D -E -F
0- NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI
1- DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US
2- SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4- @ A B C D E F G H I J K L M N O
5- P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6- ` a b c d e f g h i j k l m n o
7- p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL