Bikarhêner:Calak/Method 2

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
` → `
1 → ١
2 → ٢
3 → ٣
4 → ٤
5 → ٥
6 → ٦
7 → ٧
8 → ٨
9 → ٩
0 → ٠
- → -
= → =

q → ق
w → و
e → ە
r → ر
t → ت
y → ی
u → ئ
i → ح
o → ۆ
p → پ
[ → ]
] → [
\ → \

a → ا
s → س
d → د
f → ف
g → گ
h → ھ
j → ژ
k → ک
l → ل
; → ؛
' → '

z → ز
x → خ
c → ج
v → ڤ
b → ب
n → ن
m → م
, → ،
. → .
/ → /

~ → ~
! → !
@ → @
# → #
$ → $
% → ٪
^ → ^
& → &
* → *
( → )
) → (
_ → _
+ → +

Q → ڎ
W → وو
E → ي
R → ر
T → ط
Y → ێ
U → ء
I → ع
O → ؤ
P → ث
{ → }
} → {
| → |

A → آ
S → ش
D → ذ
F → إ
G → غ
H → ه
J → أ
K → ك
L → ڵ
: → :
" → "

Z → ض
X → ص
C → چ
V → ظ
B → ى
N → ة
M → ـ
< → >
> → <
? → ؟