Wîkîpediya:AutoWikiBrowser/Typos

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

Rêzkirin hewce ye[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="îy iy" find="îy" replace="iy" />

Li gorî alfabeyê[çavkaniyê biguhêre]

A[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="Afxanistan" find="\bAfganîstan\b" replace="Afxanistan" />
<Typo word="agahiyên" find="\bagahîyên\b" replace="agahiyên" />
<Typo word="albûm" find="\balbum\b" replace="albûm" />
<Typo word="amerîkî" find="\bEm(e)?rîkî\b" replace="Amerîkî" />
<Typo word="amerîkî" find="\bem(e)?rîkî\b" replace="amerîkî" />
<Typo word="amerîkî" find="\bamerîkan(î)?\b" replace="amerîkî" />
<Typo word="amerîkî" find="\bAmerîkan(î)?\b" replace="Amerîkî" />
<Typo word="amerîkî" find="\bAmerîkî\b" replace="amerîkî" />
<Typo word="Azadiya" find="\bAzadîya\b" replace="Azadiya" />
<Typo word="azadiya" find="\bazadîya\b" replace="azadiya" />

C[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="civak" find="\b(c|C)(i|î)v(e|a)k(ê|a|ên|an)?\b" replace="$1ivak$4" />

D[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="dibistan" find="\b(d|D)(i|î)b(i|î)st(a|ê)n(a|ê|ên|an)?\b" replace="$1ibistan$5" />
<Typo word="dîrok" find="(D|d)irok(a|ê|ên|an)?\b" replace="$1îrok$2" />
<Typo word="DYE" find="\[\[DYE\]\](yê)?" replace="[[DYA]]$1" />

E[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="ermenî" find="\bêrmenî\b" replace="ermenî" />

F[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="fîlm" find="\b(F|f)(î|i)l(i|î)?m(ê|ekî|ek|a|ên|an)|\b" replace="$1fîlm$4" />
<Typo word="fizîk" find="(f|F)îz(i|î)?k" replace="$1izîk" />

G[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="grêdayî" find="\b(g|G)rêday(i|î)\b" replace="$1irêday$2" />
<Typo word="Girêdanên derve" find="(G|g)irêdanên (D|d)erv(a|eyî)" replace="Girêdanên derve" />

Î[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="îmzeya" find="\bîmzaya\b" replace="îmzeya" />
<Typo word="Iraq" find="Îraq" replace="Iraq" />

K[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="Kazakistan" find="\bKazakîstan\b" replace="Kazakistan" />
<Typo word="Kurdî" find="\bKurdî\b" replace="kurdî" />
<Typo word="Kurdistan" find="\bKurdîstan\b" replace="Kurdistan" />

M[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="mînak" find="\bminak\b" replace="mînak" />
<Typo word="Mînak" find="\bMinak\b" replace="Mînak" />

R[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="rojname" find="(R|r)ojnam(ê|a)" replace="$1ojnamey$2" />

T[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="Taybet" find="\bTeybet\b" replace="Taybet" />
<Typo word="taybet" find="\bteybet\b" replace="taybet" />
<Typo word="Taybetiya" find="\bTaybetîya\b" replace="Taybetiya" />
<Typo word="Taybetiya" find="\bTeybetîya\b" replace="Taybetiya" />
<Typo word="Tirkî" find="\bTirkî\b" replace="tirkî" />

W[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="Welatparêz" find="\b([Ww])welatparez\b" replace="$elatparêz" />

Z[çavkaniyê biguhêre]

<Typo word="ziman" find="\bzîman\b" replace="ziman" />
<Typo word="avrêl" find="\b(A|a)vrêl(ê)?\b" replace="nîsan$2" />
<Typo word="berfanbar" find="\b(B|b)eri?f(e|a)nbar(ê)?\b" replace="kanûna pêşîn" />
<Typo word="cotmeha" find="\b(c|C)otmeha\b" replace="çiriya pêşîn a" />
<Typo word="cotmeh" find="\b(c|C)otmeh(ê)?\b" replace="çiriya pêşîn" />
<Typo word="gelawêj" find="\b(G|g)elawêj(ê)?\b" replace="tebax$2" />
<Typo word="kewçêr" find="\b(K|k)ewçêr(ê)?\b" replace="çiriya pêşîn" />
<Typo word="mijdar" find="\b(M|m)ijdar(ê)?\b" replace="çiriya paşîn" />
<Typo word="pûşper" find="\b(P|p)(û|u)şp(e|ê)r(ê)?\b" replace="hezîran$4" />
<Typo word="rêbendan" find="\b(R|r)(ê|e)bendan(ê)?\b" replace="kanûna paşîn" />
<Typo word="reşemî" find="\b(R|r)eşem(i|î)(y)?(ê)?\b" replace="sibat$4" />
<Typo word="rezber" find="(R|r)ezber(ê)?" replace="îlon$2" />
<Typo word="sermawez" find="\b(S|s)ermawez(ê)?\b" replace="çiriya paşîn" />
<Typo word="Adar" find="\bAdar(ê|a)?\b" replace="adar$1" />
<Typo word="Gulan" find="\bGulan(ê|a)?\b" replace="gulan$1" />
<Typo word="Hezîran" find="\bHezîran(ê|a)?\b" replace="hezîran$1" />
<Typo word="Îlon" find="\bÎlon(ê|a)?\b" replace="îlon$1" />
<Typo word="Nîsan" find="\bnîsan(ê|a)?\b" replace="nîsan$1" />
<Typo word="Sibat" find="\bSibat(ê|a)?\b" replace="sibat$1" />
<Typo word="tîrmeh biçûk" find="Tîrmeh" replace="tîrmeh" />
<Typo word="tîrmeh" find="\bT[iî]rmeh(ê|a)?\b" replace="tîrmeh$1" />
<Typo word="tebax" find="\bTebax(ê|a)?\b" replace="tebax$1" />
<Typo word="dabirê jêbibe" find="(\]\])?(’|\')(ê|an)" replace="$1$3" />
<Typo word="dabir û parantezê sêgoşeyî" find="\]\]\'(y)?(ê|a)(n)?" replace="]]$1$2$3" />
<Typo word="jdb" find="\([ ]*?z\." replace="(jdb." />
<Typo word="hejmar  sal û eanaêyê" find="([\d]{4})-(ê|yê|a|an|î|yî)" replace="$1$2" />
<Typo word="hejmar û ê yan yê" find="\b(\’|\')(ê|yê)\b" replace="$2" />
<Typo word="hejmar û î yan an" find="\b(\’|\')(î|an)\b" replace="$2" />
<Typo word="hejmar û emîn yan em" find="\b(\’|\')(emîn|em)\b" replace="$2" />
<Typo word="niqteşanî berî ref" find="<ref>([^>]+)</ref>(,|\.)" replace="$2<ref>$1</ref>" />
<Typo word="niqteşanî berî ref name û çavkanî" find="<ref name=&quot;(.*?)&quot;>([^>]+)</ref>(,|\.)" replace="$3<ref name=&quot;$1&quot;>$2</ref>" />
<Typo word="niqteşanî berî ref name" find="<ref name=&quot;(.*?)&quot;\/>(,|\.)" replace="$2<ref name=&quot;$1&quot;\/\>" />
<Typo word="space after ref" find="</ref>([A-Za-z\d])" replace="</ref> $1" />
<Typo word="space before ref" find="(?<=[a-z\.,;]) \<ref" replace="<ref" />
<Typo word="valahî neqeba niqteşanî û ref" find="(,|\.) <ref>" replace="$1<ref>" />
<Typo word="valahî neqeba ref" find="ref> <ref" replace="ref><ref" />
<Typo word="valahî berî bêhnok" find="[ ]*," replace="," />
<Typo word="valahîûniqte" find=" \." replace="." />
<Typo word="valahîûparantez" find="\( " replace="(" />
<Typo word="valahîûparantez" find=" \)" replace=")" />
<Typo word="RR.MM.SSSS" find="([\d]{1,2})\.([\d]{1,2})\.([\d]{3,4})" replace="{{dîrok|$1|$2|$3}}" />
<Typo word="[[Category:" find="\[\[([Cc]ategory|[Kk]ategorî):(\s*)" replace="[[Kategorî:" />
<Typo word="roj û sal" find="\[\[([\d]+)(ê|î)?[ ]*?([Ss]ibat|[aA]dar|[Nn]îsan|[Gg]ulan|[Hh]ezîran|[Tt]îrmeh|[Tt]ebax|[Îî]lon)ê?\]\] (\[\[)?([\d]+)(\]\])?(an|a|ê|î)?" replace="{{dîrok|$1|$3|$5}}" />
<Typo word="roj meh û sal" find="\[\[([\d]+)y?(ê|î)?[ ]*?[ ]*?(kanûna|çiriya)[ ](pêşîn|paşîn)ê?\]\][ ]\[\[([\d]+)\]\](ê|î|a|an)?" replace="{{dîrok|$1ê|$3 $4|$5}}" />
<Typo word="salûaê" find="([\d]+)(ê|î)?[ ]*?([Ss]ibat|[aA]dar|[Nn]îsan|[Gg]ulan|[Hh]ezîran|[Tt]îrmeh|[Tt]ebax|[Îî]lon)a?ê?,? (\[\[)?([\d]+)(\]\])?(an|a|ê|î)?" replace="{{dîrok|$1|$3|$5}}" />
<Typo word="1ê" find="(\[\[)?([\d]+[^\1][1])(\]\])?(an|ê|î)" replace="$1$2$3ê" />