Çavik

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Berçavka ji bo xwendinê

Çavik an berçavk an jî çawîlke/ çavêlke, ji bo ku dûv û yan jî nêzîkatiyê dîtinê û an jî dîtina çavan baş bibe, dihê dayîn li berçav. Çavê mirov, di roja me de, bi xwandinê û kirina tiştên din bê, êdî di demeka kin de bidest baş ne dîtinê dike. Wekî din jî, çavên pirr mirovan hê ku ji nû ve tên dunyê, xirabûyî dibe. Herdû çav, ne li dehma hevdû di sekin in. Êdî rast nayê dîtin, Ew jî, jê re tê gotin hawlîtî. Hawlîtî, weke çavxirabûneka ku ji bûnê ve heya. Yan jî Hawlîtî, bi ne li dehma hevdû reşîka çavên mirov re dihê li holê. Rewş ku herî zêde zêre tê gotin hawlîtî, ev a. Hawlîtî, hin xîrabûnên ku di genetik çavan de jî bi xwe re dihawêne. Hin mirovên ku hawlin jî, piştî ku bûn jî, hawlîtiya wan ji holê narabê, Ji ber ku mejî, li gor wê bûye xwediyê konsantrebûnekê. Êdî weke xwe dimêne. Bi vê yekê, êdî mecbûrî, çavik tên bikarhanîn.