Eyib Axa

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

Axa e ku pişti koçbera Fileh a jı gunde Delibab e ber bı Ermenistane ji Bazid e hatiye vi gundi bicih buye. Axa e ki geleki dılsoz u camer bu. Alikariya xelke gunde dora Delibab e dikir. Pişti mirina wi lawe wi u newiye wi ji ber xatire Eyib Axa di hilbijartinen Xursin de dengen kurdan bidestdixin. Pişti gendeliyen van kesayetan nerazibuna xelke lı hemberi vana zedetir bu.