Here naverokê

HTML element

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Naverok ji derve
HTML
CSS1
Unicode1
PHP
PHP-nuke
1 li van nêziyke wê were çêkirin.


HTML (HyperText Markup Language) zimanêke ji bo Nivêsandine mallperr e, û CSS û (emê paşî bi drêjiyê ser axivin). û harîkariyeke digel HTML'da kû tê bekar anîn .
Têbynî 1: Cudahiya website û mallperr e, weku ez pê dizanim ku mallperr bi xwe jî her bi tinê laperreke ji website . Ême niha ji wera dest bi çêkirina mallperrêk î bikin, bes heke tu fêr bwî ka Çawa (HTML û (CSS) û PHP û JavaScript û ewên din tên bikarînan. wê gavê tu di kariyî dest bi çêkirina website jî bikiyî, ankû bi kurt û kurimancî website jî ji çend mallperrêke tê çêkirin .
Têbînî 2: ev mallperre hê wê di bin çavdêriyê de ye, û biburin heke bê û hemû Zanyarîyên pêdivî û kamil ji were nêne gotin û zellal kirrin, lê her çawe be emê ji bo we behsa ji hindeke bikin.

style="float:right; border:1px solid black;"
Nawerok bo derewe
HTML
CSS1
Unicode1
PHP
PHP-nuke
1 li nêzîkî wê were çêkirin.

HTML (HyperText Markup Language) zimanêke ji bo nivêsandine mallperr e, û CSS ( paşî emê dirêjeyî pê bidin) havkare di gell HTML'da bekar tê.
Têbynî 1: Cêwaziya û cudahiya website û mallperr, weku ez di zanim mallperr jî bi tinê perreke ji websit . Êm di xwazin nihe çêkirine mallperre zella bikin, bes gava tu fêriyî van çand bernameyan wek (HTML û (CSS) û PHP û JavaScript û wanên din bwî . wê çaxê tu di karî dest bi çêkirina website'ekî bikî, anku website jî ji çend mallperrêk tête çêkirin.
Têbynî 2: ev mallperre hêşta kar li ser tête kirin û wê bêtir bê zelle kirinê, biburin heke bê û qasî hûn di xwazin hûn feydê jê bi dest ne xin . lê bi her aweyekî hebe, em jî wê ji were ron û zelal bikin.

Website elementen[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Elemente pêşî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

   


<head> perça jêr </head>
<meat zanyariyên perça jêr />
<title> tewery mallperr </title>
<link rel=’stylesheet’ href=’naw.css’ type=’text/css’>
<body> hemû elemente dane vêrê </body>

Bo mînak :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="description" content="
navê mallperreke ji bo saharkirna bernameyên lêgerrandin yên wek Google " />
<meta name="keywords" content="
babetên , wek, kurd, dîrok, rojname, û, be, faryze, cya, vedikin" />
<title>nawy mallperr</title>
</head>
<body>

li vêrê dest be nivêsînê bike.

</body>
</html>

Çend elementên lênav« body »[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Parts of a HTML element: <p class="foo">This is a paragraph</p> Start tag: <p class="foo">; Attribute name: class; value: foo; Content: This is a paragraph.; End tag: </p>
Parts of a HTML element: <p class="foo">This is a paragraph</p> Start tag: <p class="foo">; Attribute name: class; value: foo; Content: This is a paragraph.; End tag: </p>

div: pêkvanan
p: parçe
h1 – h6: ser peyv/hevok
b: stûr
i: xuar
u: xet jêr
s: xeta li ser da
sup: çend ca
sub: jêrca
tt: monospace
em & strong: sernc rakêş
<!-- heka te têbynîyek hebû di karî le jêr van du kivanan de bê nivîsiyî , çunkî eva dernakevit -->

Hemû element be vê <element > destpêdikin û be </element > xilas dibe. ji bilî le <hr> bo danane xetêke rast û <br> bo cêhêlane ryzek vala. Bo mînak : <p> nusyn </p>.
peyvek an hevokeke reng bikî: <span> … </span> an jî <span class=’###’> … </span>.
Bo mezin kirne pîta: <font size="7"> … </font> (bes li 1-7 heye).
ji bo diyarkirin nivêsînekê li demekî de ke jibo mous'eke em diçin ser: <p title=’paştî ku mous’ek çite serê’> nivêsîn </p>

Lîst[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

<ol> yan <ul>
<li></li>
<li></li>
</ol> yan </ul>

Têbynî: ol= be jimareye û ul= bê jimareye.

Bo dirust kirdiny lîstêk be parçe nusynêk:

<dl>

<dt> … </dt> be kurtî
<dd> … </dd> drêjey babeteke
<dt> … </dt>
<dd> … </dd>

</dl>


Xişte[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>

	</tr>

</table>


Wêne[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Le paşy em nimuneye şykirdnewekey dedrêt.
<img src=’#1’ alt=’#2’ width’#3’ height=’#3’ border=’#4’ title=’#5’ align='#6'>

img
kirdnewe
#1
cêgay Wêneke le naw komputerekeda, bo nimune: folldery wêne/xêxan/follder1 (../ = bo gerandnewey follderêk)
Têbynî: boşayî dirust nye.
#2
eger wêneke dernekewt, ewe em risteye derdekewêt
#3
gewreîy wêneke be [px] yan [xane]
#4
sinûr, ewyş be [px] yan [xane]
#5
ke mous’ekey deçête ser
#6
[right, left yan middle] cêgay wêneke le naw mallperrda


Hyperlink[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

<a href=’#6’> naw </a>

#6
Bo alternatîf, bo nimune: “naw.html" yan eger bitwêt wek name bot bêt “mailto:” naw@hotmail.com
Babet
Bo ewey le katy nardiny namekeda nawy babeteke binusrêt, ewe bes "nusyn" detuanyt bigorît: mailto:naw@hotmail.com?subject=nusyn


Form[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

<form method='post' action='mailto:naw@hotmail.com?subject=’naw’ nctype='text/plain'>
"nctype" herwa demênêtewe.
yan: tenha <form> eger netewêt wek name binêrdrêt.

Pirrkirdnewe:

<pre>
Xane: <input type='text' name='post' value='2' size='20' maxlength='6'>
</pre>

Hellbijardin:

<input type='checkbox' name='internet' checked> naw

<input type='radio' name='sex' value='naw' checked> naw

<select name='lîst' size='1'>
<option>
naw1 </option>
<option>
naw2 </option>
<option>
naw3 yan zyatir </option>
</select>


boşayî bo nusyn:

<textarea name='pêşbynî' cols='30' rows='10'> </textarea>

<input type='bottum' value='nusyn'>

</form>

Form-element:

<form>
Form lenaw em du elementeda denusrêt û debêt kotayî pê bênrêt be </form>.
method
Hemyşe wek name debêt, kewate eme nagordrêt.
action
Bo nawnyşany e-mailéket yan bo mallperrêky dy.
<pre> </pre>
Bo formêky rêkûpêk, eger bem du elemente destit pê kird û kotaîyt hêna. Ewe xoy hemu xet û cêgakan rêk dekat. Bêguman detuanyt be bê eme formêk pêkbênyt.
type
Bo dabynkirdiny şêwazy formeke. Ke tenha bem çwar elementey xuarewe dabyndekrêt:
Bo pirrkirdnewe text bekar dehênrêt.
Bo hellbijardiny frawan: checkbox.
Û radio eger tenha yek wellamit bo hebêt hellbijêryt ewe bekar dehênrêt.
bottum
Bo klîk kirdin: “submit û reset” (submit: nardin) û (reset: gerranewe bo sereta). Le dahatuda detuanyt be JavaScript klîky zyatir drust bikeyt.
name
Bo ewey ke le dahatuda bzanyt çy hellbijêrdrawe, lêreda nawêky lê denrêt.
value
weku "tekst" çend karêky dyarykrawy heye, ke emaney xuarewen:
Le text'da pêşeky şitêk denusyt.
Le radio'da nawêky lê denrêt.
Le bottum'da nawekey degordrêt.
maxlength
Eger bitewêt le çend wişeyek zyatir nenusêt.
checked
Le hellbijardinda daneyek pêşeky helldebjêryt.
<select> </select>
Bo kobunewey çend wişeyek
size
Çend daneyek ke derdekewin le yek katda.
optie
Çend hellbijardeyekin.
<textarea> </textarea>
Bo pêşbynî, be “cols” yan “rows” rûberekey nyşan dekeyn

Bo çwarçêweyeky cwan û baş:
<fieldset> nawy formeke <legend> destpêky formeke </legend></fieldset>

Çavkanî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]