Mîr Ceferê Dasnî

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search

Mîr Ceferê Dasnî, mîrekî êzîdî yê ku mîrgeha xwe ava kirîbû bû. Piştî zayînê di sale 841an jîya bû. Serokekî êzîdî bû. Li dijî Xalifê Abasîyan Al-MitasîmSerî rakir û serîhilda. Ji Dasînê bûya. Musil, ya wî bûya û di bin destê wî mîretîya wî de bûya. Li wir, ew serî hildide. Xalifê al-Mîtasîm di bi fermandarîya Abdullah bin Ans al-Azdi de, artişaka mazin dişêne bi ser wî de. Lê wê artişê nikaribû ku li ber wî bi ser de herê. Piştre Mîr Cafer, Ku amê Abdullah bin Ans al. azdî li pêş bûya ku hêz tê bi ser wî de, wî dikujê. Xalîfe, êdî fahm dike ku wê nikaribê ku Mîr cafer, têk bibe. Ji ber vê yekê, êdî ew yekî ku bi aslê xwe kurd bûya û bi dayina wî ya gelek pereyan re ku ew kirîya re, wî di dişêne ser Mîr Cafer de û wî dide kuştin. Navî wî yê ku xalife ew kirîbû ku Mîr cafer bikujê, wê bidizîka çûba qasra wî û jahr bikira nava xwarina wî û bikuşta. Wî ev kir.

Lê li gor hin belgeyna jî tê gotin ku Xalîfe yekî kola ji qazarî, weke fermandarê artişê şandîya bi ser wî de û wî artişa Mîr Cafer zîyanaka mazin dayê de û êdî Mîr cafer jî, fahmkiriîya ku wê hêzên xalîfe xwe bigihênina wî û wê êzîyetê bidina wî û xalkê wî, êdî wê bixwe jahr vexwartîya û dawî li jîyan xwe hanîya, ji bo ku bisaxî nekeve destê wan de.