Gotûbêj:Şanoya kurdî

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search

Gotar hinekî dirêj bû, min gotareke nû da dest pê kirin. Eger hun ne rast bibînin, dîsa bikin yek. Erdal Ronahi 14:22, 14 Jul 2004 (UTC)

Sanoya Kurdî, ne Dîroka Kurdî[çavkaniyê biguherîne]

Min xwest ez şaşiyên rastnivîsê serrast bikim. Lê dema min nivîs xwend, min xêncî du paragrafên pêşîn, ti tiştek li ser şanoya Kurdî nedît. Ji Kerema xwe re, kesekî ku li ser şanoya Kurdî agahdar e, li ser vî wari binivîse. Tiştên di vir de hatine nivîsandin jî girîng in. Lê ez bawer dikim ev ne a'îdê şsanoya Kurdî ne. Slav û HurmetŞANO U DİROK BI HEVUDURE GéRéDAYİ YE!

Neteweyé ku serrast u azad e,çand-huner u xebata şano ya nu lı ser bıngeha mirasé diroki avadıke u xebata xwe bı afırandınén nu péşve dıbe.Dirok nebe netewe nabe,mirov nebe şano nabe..U lı gor régezeyén afırandına jiyané tu tışt jı tunebuné péde nabe . Heya va salén dawiyé neteweyé Kurdistan Dı dınéde wek neteweyén dın bı miri nehatiye nasın.Jı ber ku Kurdistan neteweyeki bındest e u azad nine. Neteweyeki bındest çava dıkare,şanoyeki azad darbıxıni u péşveçuyineki bı destxıni? Péşveçuyina neteweki bı Çand,huner u berjewandiyén abori ve gırédayi ye.Mirov dıkari vé pırsgıréké wek'dı diroka Kurdi de xebata şana' bı bersivini u dı wi waride léger u lékolinan bıke. Ew tıştén ku mın lı ser şano rézkırıne ne jı ber xwe jı pévajoya diroka kurdi de wek buyerén şano yén ku hatıne afırandın,berhevkır u nıvisand. Dı van salén dawiyé de hın komén şano dı bın bandura réxıstınén siyaside lı bakuri Kurdistan hatın damezrandın lé bı taybeti ew dı bın bandura zımané Tırki u wek hacetek siyasi ji dı destén réxıstınan de bun. Mirov nıkare wanan seranser dı gel şanoya Kurdi ciwarbıke u pesné wan bıde.. Bı xwe jı Bakuri Kurdistan şanoyeki netewi hebuna ewi hestén netewi u cıvaki péşve bıçuna.. Dıvé mirov xebata réxıstıni ya siyasi u xebata zanyari,çandi u véjeyi tékili hevudu neke.. Lı ser vé mıjaré naxwezım gotınan zéde bıkım..Jı bo vé léger u lékolineki zanyari péwiste.. Péwistiyeki heri gıring jı serbestiya rıxıstıni u dı gel sazumanénén wé avakırına komén çandi,u şano ya netewi ye..jı mera zéde parti u réxıstınén siyasi ne hevcene,dıvé réxıstınén çandi avabıbın u péşkevin.. jı ber ku Réxıstınén siyasi u komén oli téri xwe hene u féde wan jı bo tewgera welét nine her wek bareki mezın xıstıne lı ser pışta gel..jı bo me Wéne,Wéje,peyker,şano,muzik u zanyariya dirok,cıvak u neteweyi péwiste.. Adil duran