Jens Galschiøt

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jens Galschiøt

Jens Galschiøt le rojî (4.6.1954)da le (frîdrîkissund) ledayk buwe, ew xwêndinî plêt û nexşesazî asingerî le xwêndingay kargey pollayînî keştîsazî şarî odense le sallî (1973)da tewawkirduwe. Ew her lexoyewe le pîşge (werşe)î xoy le şarî odense ke le sallî (1985)da daymezranduwe, fêrî asingerî zîw û peykertaşî buwe. Pîşgey karî hunerî gelsişot pêkdêt le bronizdarriştin, pêşangay naw holl, pîşge û baxêkî pirr le peyker. Yenis gelsişot, hunermendêkî zor wirdbîne ke le herdû bwarî hunerî damezrandin (hunerî bestin û danan) û hunerî ser şeqam kar dekat, ke peyweste be peykertaşî komellayetî, sumbolîzm û hunerî nwê. Yenis gelsişot beşêweyekî binçîneyî kardekat lepênaw rûberrûbûnewey nadadperwerî cîhanî bewey ke peykerekanî lew şwên û gorrepanane lenaw şare gewrekan le seranserî cîhan dadenêt. Zorbey zorî peykerekanî le broniz û be kereste û samanî xoy drust dekat. Yenis gelsişot zor car behoy (AIDOH)ewe be cîhan nasênrawe behoy xopîşandanekan ke lekatî bone gewrekan encam dedrên. Lekatî bestinî kobûnewey lutkey keşuhewa le kopinhawn le sallî (2009)da, yenis gelsişot peykerêkî dana benawî manewe bo qellewekane (Survival of the Fattest) ke letek perî derya (perîye bçûkekey derya) dayna. Gelsişot damezrawey peykerî le zor cêgada drust kirduwe bo nmûne damezrandinî peykerî (bogenî naxî nawewem) ke kêşekey 22 tone, le sallî (1993)da peykerî (hunerî nayasayî ser şeqam) le ewrupa, peykerî (stûnî şermezarî) le hong kong, meksîko û berazîl. Peykerî (marşî birsêtî) le sallî (2002), peykerî (benawî xwa) le sallî (2006), peykerî (rengî pirteqallê) le sallî (2008). Peykerî (demargîrî ayînî) le sallanî (2011-2012).

Pîşge

Prroje gewrekan/komelle peykerekan

Kokon (Cocoon): (1992): çwar metir berze û dwanze metir tîrekeyetî, peykereke le (22) qellxanî asnî jengdar be demuçawî bronzî ke lenaw pollakeda derdekewn pêkhatuwe. Em peykere bo yekem car lenaw hollî hunerî nêwdewlletî le pêşangay nêwdewlletî (expo92) le sîvîla le îspanya pîşan dra. .[1]

Bogenî naxî nawewem: (1993): peykerêkî çîmentoye û berzîyekey (230) santîmetre. Bîst û dû peyker beşêweyekî nayasayî le jûrî fermî şarekanî ewrupa lemawey dû rojda danran, wek xopîşandanî hunerî ser şeqam ke cext dekatewe leser geşekirdnî napakî le ewrupa.[hittp://en.wikipedia.org/wiki/Miy_inner_beast Miy inner Beast] .[2]

Şazadey bçûk (1995).

Beheşt, peristgay xeybîyekan (Eliysium, The Occult Temple) (1995): peykerêkî (500) metir dûcaye betewawî darrêjrawe û bo ewe bekar hatuwe ta şano/mosîqa û hellperrkêy elîsyom-î têda pêşkeş bikrêt. .[3]

Mirdnêkî bêdeng (1995): hunerêkî şanoyî ser şeqame be hellwasînî (750) bûkelle (bûke şûşe) û dabeşkirdnî (13.000.000) parçe parey kaxez lekatî kobûnewey lutkey komellayetî (ser be netewe yekgirtuwekan) le şarî kopinhawn le sallî (1995).[4][5]

Stûnî şermezarî (1996-201?): peykerêkî heşt metir berzî û bo destinîşan kirdnî (dyarîkirdnî) tawanêk dadenrêt. Peykereke brîtîye le berdêkî çwar layî şaqûllî leşêwey leşî mrov û le heryek le hong kong, meksîko û berazîl nîşandrawe. [Hittp://en.wikipedia.org/wiki/Pillar_of_Shame Pillar of Shame]

Lawî naw şûşe (1997): peykerêke berzîyekey (3,5) metir û tîrekey (15) metre. Damezrandinî berhemêkî hunerîye û leberdem şarewanî kopinhawn danrawe, ke şeş perdax hellgirî pirr le aw (weku corêk le kemolley şûşeyî taqîge) ke têkrra şeş laşey mrov degrête xo (le slîkon drust krawe) – damezrandneke grrutînêkî da be barudoxî derûnî gencan le kopinhawn.[6][7]

Zewî jehrawîye: (1997): 20.000 metir dûcaye. Peykereke damezrandinî berhemêkî hunerîye ke (2500) xaçî spîye û le şarî odense danrawe. Weku wêneyekî katî (500) xwêndkarî amadeyî bîruboçûnî xoyan derbrrîwe sebaret be çonyetî bepîrewe çûnyan bo rûberrûbûnewey kêşe jîngeyyekan. .[8][9]

Peyamber: (2000): peykereke (5) metir berze û peykerêkî kanzayî (mis)e ke brîtîye le peykerî jne peyamberêk ke palltoyekî bêqollî leberkirduwe le piştyewe texteyekî prrişingdar ke be kompîwter kontroll krawe danrawe. Peykereke weku peykerêkî serekî lejêr nawî kempînî benaw yobîlî (2000) le danmark beşdarî kird le xopîşandanekanî bankî cîhanî le prag û le berdem dergay serekî kobûnewey lutkey keşuhewa le kopinhawn (kop 15) danra. [10][11]

Çend destêk le berd: (2000): 2.000 metir dûcaye. Damezrandinî berhemêkî hunerîye be 3.000 destî mindallî degmenî le çîmento drust kraw. Em damezrawe hunerîye be hawkarî legell rêkixrawî lêbûrdinî giştîy sebaret be mindalle serbazekan encam drawe. [12][13]

Bellay deyem: (2001): hunerêkî pêşkeşkarîye ke pêkhatuwe le pîşandanî hezaran parçe dolarî kaxezî rasteqîne ke be textey çermî (2+1) metir lkênrawn û be xwênî mrov reng krawn. Em hunere narrezayî derbrrînêk bû be hawkarî pzîşkanî bêsnûr ledjî daway kargey dermansazî ke skallay leser efrîqyay başûr tomar kirdbû sebaret bewey ke derman kopî deken.[14][15]

Dwayîn bêdengî: (2001), 12×6 metir kanza û dar. Sînografîyek bo şanogerîyek le şanoy (brutalya) we (conasan pawl kuk) sebaret be (tîd kazçînsikî) nasraw be (one bomber). Êsta weku sekoyekî şano bekardêt le pîşgey gelsişot. .[16][17]

Azadî bo pîskirdin: (2002). Damezrandinî peykerêkî azadî sîgar bedeste û berzîyekey (6) metre, ke giftugoy hênaye arawe sebaret be têgeyiştnî wllatanî rojawayî bo têgeyiştin le manay azadî. Em damezrawe peykerîye bekar hênrawe le dyardekanî jîngeyî le danmark, loksimborg, rostok, suyd û heta dwayî .[18][19]


Manewe bo qellewekane (2002): peykerêkî kanzayye berzîyekey (3) metir û pêkhatuwe le şêwey jnêkî qellew (custîtya) ke leser şanî pyawêk danîştuwe.[hittp://en.wikipedia.org/wiki/Survival_of_the_Fattest_(sculpture) Survival of the Fattest]

Marşî birsêtî, (2002): damezrawêkî hunerîye û pêkhatuwe le (27) mindallî birsî kraw be berzayî (170) santîmetir le kanza, ke beşdarî pêkrawe le derbrrînî bîrurra we pêşangakan le zor şwênî cîhanda.[hittp://en.wikipedia.org/wiki/The_hunger_marcih The hunger marcih]

Kabus: (2002), 20×20 metre. Nmayşêkî hunerî pêkhatû le sedan peyker le nêwanyada ke (fînrîsulve) ke gulley agrî be berzî (8) metir frrêdeda, ke bîrokekey le nexşesazî hîtler (albêrt spêr) û le gutarî (martin loser kîng) benawî (min xewnêkim heye) wergirtuwe. Em kare hunerîye le fêstvallî xoskîle le (2005) û le şwênekanî dîkey danmark pêşkeş kra. .[20][21]

Çîrrokî çalleke (2005): peykerêkî gewrey (ho. Sî. Endersin)e, ke le gorrepanî şarewanî odense (2005-2011) danra. Peykereke le lengergey odense le sallî (2011)da nqum kra weku narrezayî derbrrînêk djî şarewanî odense. [22][23]

Harêtî manga: (2005). Damezrawêkî hunerî (12) metir berze û pêkhatuwe le terazûyek ke tayekî terazuweke mangayekî wişk kraweye, tayekey dîkey terazuweke (5) mindallî birsî têdaye ke le gorrepanî şarewanî şarî kopinhawn û (rêkixrawî bazirganî cîhanî) le hong konk danra. [24][25]

Gwêrekey zêrrîn: (2005), peykerêkî (8) metir berzî le kanza drust krawî pêkhatû le gwêrekeyekî zêrre, ke be kaxezî zêrrî (24) kîrat dapoşrawe. Em peykere pêştir le şarî (gênt) le belcîka û êstaş beşêweyekî hemîşeyî le gorrepanî şarewanî şarî frîdrîsya danrawe. [26][27]

Jyanî mindallan le sallî (2005): kçe biçkolle be denke şqartekewe: (2005), 10 peykerî hawşêwe pêkhatû le kçêkî (9) sallane ke danîştuwe legell denke şqartekanî û telefonêkî destî.[28][29]

Benawî xuda (2006): damezrawêkî peykerî kanzayye ke pêkhatuwe le jmareyek dîmenî momyakraw le kçêkî herzekarî sikprrî le xaçdraw. [Hittp://en.wikipedia.org/wiki/In_the_name_of_God_(sculpture) In the name of God]

Rengî pirteqallî, (2008): prrojeyekî hunerîye ke renge pirteqallîyekey bekarhatuwe weku rengî amaje pêkirdin bo pêşêlkarîyekanî mafî mrov lejêr (OL) yarîyekanî ollompî cîhanî le sallî (2008) le çîn. [Hittp://en.wikipedia.org/wiki/The_Color_Orange The Color Orange]

Hewt metrî: (2009), jmareyek le damezrawî hunerî peywest be kobûnewey lutkey jînke le kopinhawn (kop 15). Bo nmûne gllopêkî (24) kîlometir drêjî pêkhatû le gllopî sûrî drewşawe be berzî (7) metir tavgey aw benaw tewawî kopinhawn û dewruberî (bîlasenter). Prrojeke lelayen wezaretî derewe yarmetî drawe.[30][31]

Kotayî pêhênanî derbederî: (2010-2013), 13 peykerî kanzayye ke heryekey be endazey gewreyî mrovêkî derbeder (mrove bê mallekan)e, ke le gerranda bûyne le berîtanya, êrlende, îtallya, purtugall, belcîka, ongarya, romanya, neruyc û danmark, herweha le beramber perlemanî ewrupî danrawe. Be hawkarî prrojekanî (ujinfo) (fyantsa) encam drawn. .[32][33]

Keştî penaberekan ANTON M/Si : (2010-2013). Damezrawêkî hunerî şle ke pêkhatuwe le (70) peykerî penaberan ke le kanza drust krawn û leser keştye konekey masî grî (M/Si ANTON). Em damezrawe hunerîye le gerranda buwe le zor şarî ser deryayî le danmark û le sallî (2013)da le gerranda debêt le eskendenafya. Behawkarî legell grupî (deryay zîndû – Levende Hav). Prrojeke lelayen (Danida) hawkarî krawe. .[34][35]

Hawkêşe ragirtin: (2005-2015): peykerêkî kanzayye û beşêweyekî hawkêş leser berzayî (6 ta 15) metir leser şîşey asn ragîrawe. Hendêk le peykerekan berzîyekeyan (3) metre. Weku nîşaneyek (sumbilêk) bo yadî (10) salley prrojey (xwêndin lepênawî geşekirdnêkî baştir)î ser be netewe yekgirtuwekan ke pêy degutrêt (UBU). .[36][37]

Demargîrî ayînî (2011-2012): pêkhatûyekî kanzayye ke berzîyekey (4) metir û tîrekeşî (9) metre. Damezrawe peykerîyeke pêkhatuwe le pertûkî ayînî ke beyekewe wşey demargîrî ayînî ([hittp://en.wikipedia.org/wiki/Fundamentalism_(sculpture) FUNDAMENTALISM]) pêdehênin.

Çavkanî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

 1. ^ hittp://skabelsen.otis.dik/Kunistnerne/Kunistnerne.htim Cocoon på teknisk skole
 2. ^ hittp://wwiw.artguidedenmark.dik/artguidedenmark/gallery/detail.asp?id=23585 .Artguidedenmark, Foto of miy inner beast
 3. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/photos/comwork/photocom9.htim
 4. ^ hittp://wwiw.youtube.com/watcih?v=fA-bnivindPuA ,Youtube video about the project.
 5. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=57 , Den stille død, opsamlingis webside
 6. ^ hittp://wwiw.fagboginfo.dik/Ienen/ienenzil.htim
 7. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=82 , Young People in Glass Tubes, website
 8. ^ hittp://wwiw.torinbjerg-gyim.dik/page.asp?objectid=1053&zcis=2
 9. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=52 The Eartih is Poisonous, website
 10. ^ hittp://wwiw.fyenis.dik/article/212795:Kerteminde--Budbringeren-er-paa-pladis
 11. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=54 , The Messenger , website
 12. ^ hittp://wwiw.information.dik/47162, article information
 13. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=68 , Handis of Stone, website
 14. ^ hittp://musik.guide.dik/Niy_aktion_fra_Galischi%C3%B8t_695570
 15. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=58 , The Tentih Plague, website
 16. ^ hittp://wwiw.fyenis.dik/article/198369:Kunsit--Kun-idioter-og-doede-tror-paa-fremtiden
 17. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=40 , Den yderiste stilhed, webside
 18. ^ hittp://wwiw.freedomtopollute.com/
 19. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=48 , Freedom to Pollute, website
 20. ^ hittp://i2u.dik/fotoweb/Preview2.fwix?searcih=(FiQYiFN%20containis(00025383))&title=Den%20Indre%20Svinehund&author=Lars%20Holsit%20Bundig%C3%A5rid
 21. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=65 , The Nighitmare, website
 22. ^ hittp://wwiw.hcandersen-homepage.dik/vandkunsit.htim
 23. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=91
 24. ^ hittp://wwiw.tiv2fyin.dik/article/34374
 25. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=124 , Mad Cow Disease, website
 26. ^ hittp://wwiw.indiymedia.be/index.hitmil%3Fiq=node%252F1382.hitmil , video om guldkalven i Gent
 27. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=136 , golden calf , website
 28. ^ hittp://wwiw.datyil.dik/materialer/til-daniskundervisning/h-c-andersen/92-hanis-cihristian-andersen-den-lille-pige-med-svovlistikkerne-og-mobiltelefonen
 29. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=133 , Børne liv, opsamlingis website
 30. ^ hittp://wwiw.sevenmeters.net/ , projektet webside
 31. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=280 , Seven meters opsamling, webside
 32. ^ hittp://wwiw.welcomehomeless.org/home.aspix , pojket webside
 33. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=269 , Homelesisness opsamling , webside
 34. ^ hittp://wwiw.levendehav.dik/ , levende havis webside
 35. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=320 , The refugee ship M/Si ANTON, website
 36. ^ hittp://wwiw.thebalancingact.info/ , projected website
 37. ^ hittp://wwiw.aidoh.dik/?categoryID=66 , Balancing Act , website