Rastiya Şahmaran

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search

Rastiya Şahmaran, gotinekê ku di nav xelkê de dihê ser ziman. Li herême botanê bi teybetî tê ser ziman û bi du awayan tê ser ziman. Awayê pêşî yê ku pê tê ser ziman, weke ku bahse bawerîyekî bi wê re di temenê "minaq" girtina wê de tê ser ziman. Awayê din jî, di temenê jîyane wê ya ku di serî de tê hizirkirin û bi wê hizirkirinê re tê bi wêne kirin re tê ser ziman. Ku di nav jinan de bahse Şahmaran ji vî aliyî tê kirin tê gotin ku "li çavên wê meyîzênin, winê rastiya wê bibîn in". Di deme çêkirina wêne wê ya naqş de, pirr bi baldarî li ser çavên wê tê sekinandin. Bi hewldanaka ku awayekî afsûnî bidînê de li ser tê sekin in.

Ku bahse gotina "rastiya Şahmaran" tê ser ziman, bi teybetî bahse rastiya dayiktiyê û rêzê li ber wê tê kirin. Ev nêzîkatî, weke nirxekê tê dîtin. Li Nisêbînê, ku weke "welatê Şahmaran" jî dihate bi navkirin di demên berê de, li wir ev rastî biçandî heya. Bi wê re, ku bahse keçikan jî tê kirin, gotina "hêzkirina Şahmaran" pirr bilêvdibe.

Çavkanî[biguherîne | çavkaniyê biguherîne]