Amy Lee (soranî)

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

Amy Lynn Hartzler (nawî pêş hawsergîrî: Amy Lee, ledaykbûy 13î kanûnî yekemî 1981) ke be fermî be "eymî lî" nasrawe; goranîbêj, goranînûs û pyanojenêkî klasîkî emrîkîye. Lepall pyanoda çend amêrêkî trîş dejenêt, wek gîtar û harp. Damezrêner, berrêweber û goranîbêjî grûpî rokî emrîkîy Evanescencee, ke le sallî 1995 damezrawe, lew katewe lî tenha endamî resenî grûpekeye ke têda mawetewe û nûser û awazdanerî serekî grûpekeyşe. Bêcge le karekanî le êvenêsnisda, beşdarî çend tomarkirdnêkî meznî dîkey kirduwe, wek: "tomarkirdnekanî wallt dîznî", "dêwezmeke serdanî krayewe" û "bûkellekan: elbume sewzeke." lî herweha karî legell çendîn hunermendî corawcor kirduwe, brrêk lew hunermendane brîtîn le deyivd hacêz, sîzer û korn. Cge lemane, berrêweberî rêkixrawî xêrixwazî hatne derewe le sêberekane.[1] lekatî pşuwekey êvenêsnisda, lî sawinditrakî bo çend fîlmêk nûsyewe ke brîtî bûn le çîrokî şerr (2014) û îndîgo grey: ze paseyc (2015) legell çêlojen deyv êger.

Ew nûseraney ke karîgerîyan leser lî danawe emanen: mozart û danî êlifman.[2] le naw goranîbêjekanîşda kesanêk wek byork, torî amos,[2] pllemb[3] û şêrlêy mansin karîgeryan leserî hebuwe.[4] eymî le sallî 2008da xellatî baştirîn nûserî mosîqay birdewe le bllawkrawe mosîqîye cîhanîyekan[5] û le 2012da xellatî baştirîn goranîbêjî birdewe le dyarî xwa alltunîyekanî rîvollverda[6] û herweha nawî xwawendî sallî lênra lelayen xellate mosîqîyekanî lawdwayer.[7] le pall ewaneşda, sallî 2015, xellatî baştirîn nûserî sawinditrakî fîlmî birdewe bo fîlmî îndîgo grey: ze paseyc le fîstîvallî fîlmî cîhanî mûndanisda.[8]

Jyanî pêşû legell perwerde[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Eymî lî le rîversaydî kalîfornya ledayk buwe,[9][10] le bawkî be nawî con llî, ke dîcey buwe û kesayetîyekî nasrawî ser tîvî ew kate buwe, û daykîşî benawî sara kargîl. Lî yek bray heye benawî robî û dû xuşkîşî heye benawî lorî û karî, ew xuşkêkî gencitrîşî hebû ke le sallî 1987 le temenî 3 sallîda be nexoşî gyanî ledestda.[11] goranî sllawî elbumî follên bo ew nusrawe her wek goranî wek to le elbumî derga kraweke.[12] lî waney pyanoy klasîkîy pê gutrawetewe bo mawey 9 sall.

Xêzanekey gwastneweyekî zoryan kirduwe, serdanî çendîn şwênyan kirduwe wek wêst pallm bîçî florîda,[13] rokfordî îlînoy[14] û lekotayda le lîtill rakî arkinsas cêgîrbûn, ke şwênî damezranî êvenêsinse. Lî derçûy amadeyî peymangay pulsakîye le sallî 2000. Be kurtî le zankoy nawendî wîlayetî tênîsî mêjû û tyorî mosîqa û nûsînewey mosîqay xwênduwe,[15] bellam naçarbû waz le xwêndnekey bhênêt boewey gringî be êvenêsnis bdat.[16]

Le çawpêkewtinêkda legell mosîqay AOL lî raygeyand yekem goranî ke bebîrîbêtewe nusîbêtî nawî 'êtêrnîtî of de rîmors buwe ke le temenî 11 sallîda nusîwêtî û wîstuyetî bbêt be goranînûsêkî klasîkî, we duwem goranîşî be nawî tenha firmêskêk ke le polî 8 leser dawakarîyek nûsîwêtyewe le qutabxane.[17]

Le katêkda ke lî hêşta le qutabxane bû, ew beşdarî kirdbû le korose têkellekey qutabxanekey wek goranîbêjêkî allto, ke le dwatirda bûbe berrêweberî konsollekey. Le temenî 17 sallîda, lî goranîyekî korosî nûsîyewe benawî "gwê le baraneke bigre."[18] em goranîye sernicî mamostay korosekey rakêşa û hanî lî da ke pêşkeşkirdnî koroseke bo ew goranîye rêkbxat û derîbhênêt. Pêşkeşkirdnî goranîyekey le sallanî derçûnî lî da destxoşî lêkra lelayen bîneranewe. Emeş bûbe hokarî ewey ke lî zyatir mitmaney bexoy hebêt. Goranîyeke xrawete nêw tomarkrawî drêjxayenî 'êvenêsnis.[19]

Pîşe[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

1999–êsta[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

 Gotara bingehîn: Evanescence
lî le konsêrtêkda le 2011

Êvenêsnis le layen goranîbêj û pyanojen eymî lî we goranîbêj û gîtarjenî pêşû bên mûdî damezrawe. Ew duwane le sallî 1994 yektiryan nasî le kampêkî gencan le lîtil rak, katêk ke mûdî gwêy le lî bû goranî "etwanim hemûştêk bkem bo xoşewîstî" dewt leser pyanokey.[20] lemawey mangêkda, herdûkyan goranî ekûstîkyan pêşkeş dekrid le qawexane û ktêbxanekanî arkinsas.[21] yekem goranyan pêkewe nawî "tenyayî" û "pêmî bbexşe" bûn û herdûkyan nusrawî destî lî bûn, we "têgeyiştin" û nemrekem herdûkyan nusrawî destî mûdî bûn û herdûkyan gorrankaryan têdakridûn. Dû goranîyan leser radyoy nawxo pexişkra û xellkî destyankird be nasînyan û herdûkyan bîryan le konsêrtêk kirdewe, dway maweyek grûpeke konsêrtêkî rastewxoyan encamda û bûn be benawbangitrîn grûp lew nawçeye.[22]

Dway hellsengandinî naw weku: "xwastî mindallane" û "brîndarkraw" grûpeke 'êvenêsnisî hellbjard ke be manay kall bûnewe yaxud win bûn dêt. (Le wşey 'êvenêsî zmanî latînî wergîrawe ke be manay win bûn yaxud neman dêt.) Grûpeke dû tomarkrawî drêjxayenyan bllaw kirdewe yekemyan be nawî grûpekeweye "êvenêsnis EP" ke le sallî 1998bllaw krayewe ke nzîkey 100 kopî lê drûsitkra û le konsêrtekanda dabeşkra û duwem tomarkrawî drêjxayenîş be nawî "le xewtinda" û be "çirpe" nasrawe le sallî 1999 bllaw krayewe we herweha tomarkrawêkî drêjxayenî trîşyan hebû ke nasrabû be mîstirî ke le sallî 2003 bllaw krayewe le elbumî orîcin ke 2٫500 kopî lê froşra.

Le 22î tişrînî yekemî sallî 2003 bên mûdî grûpekey becêhêşt, wek û lî û mûdî dellên behoy cyawazî hunerîyewe buwe. Le katî çawpêkewtinêk da dway çend mangêk lî wtî "ême geştîn be birryarêk eger ştêkman negorryaye, neman detwanî elbumêkî dîke bkeyn" eweşî wit ke "ême le kotayîda grûpêkî rasteqîneyn, nek her min û bên û çend kesêkî tir pêkewe"[21] têrî ballsamo endamî pêşûy "kolld" cêy girtewe.

Le 3î huzeyranî sallî 2014 bllaw bowe ke eymî lî skallay leser tomarekanî wayind-ep tomar kirduwe behoy ewey ke 1٫5 mîlyon dolarî grûpeke qerzare.[23][24] le adarî sallî 2014 be tuyterekey bllawî kirdewe ke tomarekanî wayind-ep çîtir kompanyay tomarkirdnî ewan nîyew êsta ewan serbexon.[25]

2000–2007: kare tenhayyekan[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Le sallî 2000da, lî dû goranî be fermî bllawnekrawey le studyo tomarkird, ke herdûkyan nusrawey destî kîbordjenî pêşû deyivd hodcis bûn, be nawî "henase bde" û "dekewme nêw towe."[26] ew dengî bak-ep bû bo goranî winî bîg dîsmal le sallî 2003 bo elbumî bawerr, we bak-ep bû bo dû goranî trîş bo grûpî rokî ze damnîng wêll, herçende le kotayişda dengî lî leser trakekan labran behoy kêşey kompanyay tomarkirdinekeyanewe.[27] lî dwatir goranîyekî legell xoşewîstekey pêşûy şon morgan tomarkird le studyo benawî "şkêndraw" bo elbumî 2004î sîzer benawî dîskleymer II, goranîyeke bo sawinditrakî fîlmî 2004 ze penîşer hellbijêrdra.

lî le berazîl le 2007

Lî wtî ke ew goranîyekî nusîwetewe bo fîlmî benawbangî 2005 mêjûy narnya: şêreke, cadûgereke û dolabî cleke ke nawî lekrîmosabuwe û bellam retkrawetewe behoy tarîkî goranîyekewe.[28][29] Lî wtîşî boye ştêkî baştirbû bîkate elbumî derga krawekewe. Bellam derhênerî fîlmeke wtî ke ewan neyanzanîwe ke yekêk le goranîyekanî êvenêsnis hellbijêrdrawe bo sawinditrakî fîlmeke. Katêk ke dengu bas bllawbowe ke goranîyekan birrdrawn û drawnete pall çend goranîyekî tir, lî emey retkirdewe û wtî tenha beşêkî birrdrawe bo ewey legell goranî gud înef rêkbkewêt.[30]

Lî bû be berrêweberî rêkixrawî emrîkî hatnederewe le sêberekane ke rêkixrawêke taybete be xwêndin û dozînewey çareser bo "fê" ka halletêkî derûnî buwe ke pêştir brakey xoy, robî, heybuwe.[1] goranîbêj lî herweha le vîdyoyekî mosîqîş derdekewêt, ke taybete be goranî conî kaş "xwa detbrrête xwarewe" le kotakanî 2006da.[31] her yekêk le ekterekan ke bo vîdyoklîpeke hellbijêrdrabûn deyantwanî xoyan ew kare hellbijêrn ke deyanewêt le vîdyokeda bîken, lî biryarîda ke çepkegullêk dabnêt leser gorrêk. Vîdyokey ew le peristgay trînîtî tomarkrawe, lî le vîdyokeda kotêkî reşî leberdaye ke pêşûtir taybet buwe be tîm bêrtin.[32]

Le nîsanî 2007, mîwzîk tîvî goranî bllawnekrawey bllawkirdewe ke duwêtêk bû le nêwan eymî lî û grûpî rokî emrîkî korn, be nawî "frîk on e lîş", dwatir goranîyeke bllawkrayewe wek duwem takî elbumekeyan.[33]

2008–2012: elbume giştîyekan[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Le huzeyranî 2008da, bllawkirdnewey mîwzîkî cîhanîy xellatî baştirîn hunermendî pê bexşî ke "nîşaneyeke bo goranînûse serkewtuwekan û projekanyan."[5] bo tomarekanî wallt dîznî sallî 2008, lî goranîyekî dûbare tomarkirdewe bo elbumî "dêwezmeke serdanîkrayewe", ke nawî "goranîyekey salî" bû, lî beşêwazêkî cwan û tarîk em goranîyey tomarkirdewe. Em elbume çendîn keverî nwêy lexo girtbû ke bo goranîye resenekanî fîlmî dêwezmekey pêş krismisî tîm bêrtin krabûn,[34][35] ke fîlmêkî benawbangî sallî 1993 bû. Lî dû car "goranîyekey salî" be rastewxo pêşkeş kirduwe, yekêkyan le holîwud û ewî trîşyan le bernamey "programî emşew legell cey lîno."[36]

Le çawpêkewtinêkî rastewxoda legell spîn le tişrînî yekemî 2008da, lî raygeyand ke xerîkî nusînewey goranîye bo elbumêkî takîy û wtîşî ke "hest dekem be rêga hunerîye konekanimda degerrêmewe" Ew amajey bewe da ke ew çeşnî mosîqayaney ke karîgerîyan leser elbumeke heye kêltîk û follkn.[37]

Le çawpêkewtinêkî tir le tişrînî yekemî 2008 legell ze gantllêt lî raygeyand ke dillnya nîye ke aya pîşeyekî takîy dest pêbkat yaxud berdewambêt legell êvenêsnis. Wtî ke "hest dekem ke nazanim çî tir bkem." le heman çawpêkewtinda amajey beweş da ke êvenêsnis hêşta pêkewen û bellam amadey hîç geştêk nîn. Wtîşî ke ew berdewam debêt le nûsînî goranî herçende naşzanêt berew kwêyan debat.[38]

Le çawpêkewtinêkda legell spîn le azarî 2010, lî wtî ke ew "karîgerîyekî cyawaz leserî buwe bo nusînî goranî [ew kate]" û herçende goranîyekanî ke le pêşûda nusîwêtî, hîçî le elbumî sêyemî êvenêsnisda nîn û bllawnakrênewe.[39][40]

Le 2011da, lî goranî "nîwey xwarewey plîkanekan"î tomarkirdewe bo elbumî "bukellekan: elbume sewzeke"[41] û heman şit goranî "min zor tenham lewaneye bigrîm" le sallî 2012 bo elbumî "ême le xetekeda derroyn."[42]

2013–2015: aftermat û rîkover[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

lî le 2007 le xellatekanî sikrîm

Le 2î kanûnî yekemî 2013, rageêndra ke lî legell awazdanerî emrîkî deyv êger pêkewe kardeken bo nusînewey sawinditrak bo fîlmî "çîrokî şerr."[43] le çawpêkewtinêkda lî wtî "bînerekanim tuşî sersurrman dekat, ewe nîye ke pêşbînî dekeyt; fîlmeke zor tarîke. Dayalogîşî zor nîye, başîşe ke waye, leber ewey bo min ewe goranîyekan zor cwantir dekat û betewawetî deguncêt." herweha "zor deng têkellkirdin û mîkis heye zor kîbord dejenim û notey nizmîş zor bekardehênim, goranîyek heye be nawî 'pence be dugmekeda bnê' ke be tewawetî cyawaze bo min, elîktronîye û hemûy xom kirdûme karekan, herçende şêtaneş bû, leber ewey min herdem le mallewe goranîyekanî xomim nusîwetewe û awazm danawe, bellam em care erkî fîlmeke leser min bû, boye mnîş bexomim dewt 'tewaw, min em kare dekem. '"[44]

Le 6î ogest lî raygeyand ke nawî elbumeke aftermat debêt û le 25î ogest bllawdekrêtewe. Lî leser her de trakekan karî kirduwe û cêdestî le hemûy dyare û deyivd êgerîş le heşt daneyanda beşdarî kirduwe û goranîbêj melîka zara le yek daneda ke nawî awî tarîke,[45] melîka be 'erebî morako goranîyeke dellêt bellam lekatî gwêgirtinda zor bebaşî tênageyt dellêt çî leber ewey lî le 'erebî nazanêt bellam ew beşaney ke zor bedllî buwe têkellî kirdûn û dûbare debnewe, boye watayekî tewaw nadat bedestewe. Lî le heman rojda tîserêkî 30-çirkeyî bllaw kirdewe wek taqîkirdneweyek.[46] em elbume yekem elbumî tenhayî eymî lîye ke grûpî rokekey, êvenêsnis lêy dûre û karyan leserî nekirduwe.

Le azarî 2015 lî û êger rayangeyand ke legell çek pallmer xerîkî nusînewe û tomarkirdnî goranîn bo kurte fîlmî îndîgo grey: ze paseyc, ke le 14î eylûlî 2015 bllawkrayewe.[47][48] fîlmeke herdû goranî "lenêwan cîhanekanda" û "drustibûnewe"î pexişkird[49]

Le 13î ogestî 2015, lî goranîyekî nwêy nûsî û awazî bo dana benawî "legellm bidwê" ke goranîyek bû bo fîlmî "deng le berdekewe", fîlmeke tomarkrawe le 22î tişrînî yekemî 2015 le qellay kêlsa le nzîk snay îtalyawe.[50][51] derhênerî fîlmeke howell buwe.[50]

Le çawpêkewtinêkî ser radyo le culay 2015, lî amajey beweda ke xerîkî tomarkirdnî goranî kevere û deyewêt leser înternêt bllawî bkatewe.[52] le 27î tişrînî yekemî 2015, yekem goranî bllawkirdewe ke keverêkî portishêd bû benawî "ewe agre"[53] we dwatir goranîyekî 1987î U2 be nawî "legill yan bebê to."[54] le 10î tişrînî yekemî 2015şi goranî 1971î lêd zêplîn be nawî "royşîn bo kalîfornya" we le 1î tişrînî duwemî 2015şi kota goranî elbumeke ke goranîyekî 1996î krîs îsak bû be nawî "azîzekem ştêkî xrap xrapî kirduwe",[55] ew elbumey ke em goranyaney lexo girtuwe nawî rîkovire, ke le 19î fêbirwarî 2016 be tewawetî bllawkrayewe bo froştin le aytîwuniz. Heryekêk le keverekan vîdyoyekî taybet be xoy heye ke lelayen derhêner 'êrîk rayan endîrsinewe tomarkrawn.[56]

Le çawpêkewtinêkda legell rollîng ston, lî raygeyand ke ew "bedillnyayyewe kar leser mosîqaî nwê dekat."[57] eweşî bllawkirdewe ke hîç "hewallêk yan planêk"î nîye bo êvenêsnis carê,[57] bellam leser tuyter bllawîkirdewe û bîner û gwêgranî dillnyakirdewe ke "grûpeke hêşta pêkewen û neşkawe, [ême] lew core hunermendane nîn ke froyiştin û bazirganî karman têbkat, ême goranîyekanman katêk drust dekeyn katêk huner karîgerîyekî zorî leserman hebêt."[58]

Le tişrînî duwemî 2015 lî gwêgranî dillnyakirdewe ke xerîkî tewawkirdnî hendêk goranîye bo elbumêkî êvenêsnis. Ew goranyane lerrastîda lelayen stîv lîlîwaytewe derhêndrabûn, bellam tomarekanî wayind-ep bllawkirdnewey elbukey ret kirdewe le 2010.[55] lî raygeyand ke bllawnekirdnewey elbumeke zor turrey kirduwe, bellam birryarî da ke berdewambêt û mosîqay nwê drust bkat, bewşêweyeş elbumî sêyemî êvenêsnis drust bû. Herçende 3 le goranîyekanî lîlîwayt le elbumî sêhemda bllawkrabowe, bllam lî hêşta rûnî kirdewe ke dllî xoş nbuwe û elbumî pêşûy be "elbume şkaweke" naw debat.[55]

2016–êsta: xewnî zor bbîne[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Le 17î huzeyranî 2016, Amazon.com raygeyand ke lî elbumêkî xêzanî tomarkirduwe bo bllawkirdnewe betaybetîy le amazon praym mîwzîk le sallî 2016da.[59] elbumeke lejêr nawî xewnî zor bbîne (2016)yew "goranî têdaye bo mindallan û xêzanekan"[59] û le 30î eylûlî 2016da be fermî bllawkrayewe. Lekatêkda zorêk le gwêgranî eymî lî emeyan be hengawêkî baş nezanî û narrezayî xoyan derbrrî lerrêgey mîdyakanewe, eymî lî le çawpêkewtinêkda raygeyand ke "cakî [kurrm] handan buwe bo elbumeke. Bîrm lewe nekirdotewe ke karêkî dîkey leme bkem le dahatuda û zyatir bîr le pîşe 'gewranekem' dekemewe."

Le 14î eylûlî 2016da, wtarêkî hewallekanî mîwzîk tîvî way bllawkirdewe ke eymî lî leser mosîqa kardekat bo fîlmî kwêr, ke alêk ballduyn û dêmî mûr rollî têda debînin.[60] fîlmeke bo yekemcar pexişkra le 13î tişrînî yekemî 2016.[61]

Le 10î şubatî 2017da, lî keverêkî bo goranî lamor êsêstî françêska mîkêlîn bllawkirdewe, ke le îtallya lekatî karkirdin leser prrojeyekî fîlm leser radyoy nawxoyî gwêy lêy buwe û sernicî rakêşawe. Be resenî goranîyeke be zmanî îtallîye, bellam dwatir lî werîgêrrawete ser îngilîzî û lejêr nawî lov îgzîstis (xoşewîstî heye) bllawî kirdotewe. Derhênerî em goranîye gay sîgisworte û deyv êgerîş amêre teldarekanî rêkxistuwe û goranîyeke tomarkrawe le studyoy flêkis le nîwyork sîtî.[62][63]

Jyanî taybetî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Lî legell goranîbêjî sîzer "şon morgan" peywendî xoşewîstî hebuwe le sallî 2003we bo 2005.[64] lî goranîyekî lebarey ew nusîyewe benawî katêk bangim bke ke be hoşît, ke yekem takegoranî elbumî derga kraweke bû.[65]

Lî le çawpêkewtinêkî rastewxoda legell mîwzîkmeç raygeyand ke marekrawe, dwatir le mallperrî îvtirêd bllawî kirdewe ke coş hartizler, hawrrê drêjxayenekey marey kirduwe.[66][67][68][69] eweşî bllawkirdewe ke goranî gud înef û bimhêne bo jyan herdûkyan lelayen ewewe handrawn.[32] ewan le 6î kanûnî duwemî 2007 hawsergîryan kird û mangî henguynîyekeşyan le bahama bû.[70] le îvtirêdis bllawîkirdewe ke "êsta be fermî eymî hartizlere."

Lî le 8î kanûnî duwemî 2014 le mîdyakan raygeyand ke dûgyane.[71] yekem mindallî keplleke benawî cak layon hartizler le 28î cullay 2014 ledaykbû.[72][73]

Şêwaz û stîl[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

emî lî le konsêrtêkî sao bawlay berazîl

Lî core şêwazêkî nasrawî heye, nasrawe be bekarhênanî mîkyajî gotîkî û arezuwekanî bo clî vîktorîyekan.[74] ew xoşî zorêk le poşakekanî dîzayn dekat, wek ew poşakey le vîdyoklîpî jêrkewtinda leberîdabû, ew poşakey ke leser Filey keverî elbumî derga krawekeda leberîdabû. Herweha ew claney ke le konsêrtî nobill pîs prayzda leberîdabû. Dway ewey ew poşakey dîzayn kird ke le xellatî gramîyekanî sallî 2004 leberîdabû, ew drûmanêkî japonî hellbjard boewey boy bdurêt.[75] herweha lepêşûda leser broy pîrsîngêk hebuwe (wek gware waye bellam be şêweyekî cyawaztir ke leser bro dadenrêt, ke zorbey mosîqîye rokekan heyane) leser broy çepî ke leser keverî elbumî follên derdekewêt.

Le çawpêkewtinêkda legell vîvo lî rûnkirdneweyda leser şêwazî clubergekanî û amajey beweşda ke arezû dekat xoy poşakekanî xoy dîzayn bkat û bîdurêt çunke ewey ew bedwayda degerrêt destkewtinî ştêkî asan nîye le şwênêkîtir.[76] le çawpêkewtinêkî tirda legell AOL lî rûnîkirdewe ke şêwazî jyanî rojaney zor cyaweze le şêwazî ser şano û vîdyokanî; lekatî pîşandanî clubergekey ke le çawpêkewtnekeda leberîdabû û nawbirdnî be "ştêkî gulldar." eweşî rûnkirdewe ke hoy cyawazîyekey eweye ke ew katêk leser şano goranî dellêt, pêwîste ştêk leberbkat ke goranîyekan tewawbkat û legell dewruberekeyda bguncêt û şêwazî grûpeke têk nedat. Ew pêştir çend poşakêkî leberdekrid wek krosêt bo ewey şêwazî grûpeke têk nedat, bellam dwatir be staylekey xoy rahatuwe û zyatir hestî be aramî kirduwe têyda. Clubergî ser-şanoy êstay zyatir pêkhatuwe le pût û krasêkî reşî sade û tenûreyekî drêj û çend cwankarîyek (hendêk car allay ew wllatey ke konsêrtekey têdadekat deykat beser kemerîyewe yaxud şanîyewe wek cwankarîyek.)

Lî çendcarêk dûbare û sêbarey kirdotewe ke hergîz leşî xoy be şêwazêkî naşrîn dernaxat weku hendêk le hunermandanî tir bo ewey sernicî xellkî belay xoyda rabkêşêt. Le vîdyoklîpî goranî debengî hemuwan amancî ewe buwe ke bew core hunermendane rabgeênêt ke herkesêk cemawer drust bkat behokarî sêksîyewe, ewe lerrastîda hîç nîn bêcge le "froşyarêkî drozn." Zorêk le cemawerekanî lî destxoşî lêdeken bo retkirdnewey le bekarhênanî rûtî bo sernic rakêşan.[77]

Le 2006da, blênder lî le lîstî sernicrrakêştirîn afret le rokda dana letenîşt hunermendî wek cowan cêt, kortênî llev û lîz feyr.[78] le 2013da, lî pley yekemî bedestihêna le ser mallperrî NME bo "cwantirîn afret le mosîqada."[79]

Dîskografî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Birdnewe û xellatekan[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

sall xellat pol kare hellbijêrdrawekan encam
2007 xellatekanî!Karreng sernicrrakêştirîn afret eymî lî Şablon:Brawe
2008 xellatekanî bllawkirdnewey mosîqî cîhanî baştirîn goranînûs Şablon:Brawe [5]
2011 rojnamey rîvollver cwantirîn afret le hard-rok Şablon:Brawe
xellate mosîqîyekanî lawdwayer xwawendî rokî sall Şablon:Pallêwraw [80]
2012 vî êyç wen baştirîn 100 afret le mosîqada 49 [81]
xellatekanî xwa alltunîyekanî rîvollver baştirîn goranîbêj Şablon:Brawe [6]
xellatekanî!Karreng sernicrrakêştirîn afret Şablon:Pallêwraw
xellate mosîqîyekanî lawdwayer xwawendî rokî sall Şablon:Brawe [7]
2013 xellatekanî ên êm î sernicrrakêştirîn afret Şablon:Brawe [79]
2015 xellatekanî mosîqîye serbexokan goranî bîtîy cîhanî "awî tarîk" (legell melîka zara) Şablon:Brawe [82]
fêstîvallî mûndanis bo fîlme cîhanîyekan fîlmiskor îndîgo grey: ze paseyc Şablon:Brawe [8]
2016 xellatekanî dyarîkrawî xêzanekan elbumî mindallan xewnî zor bbîne Şablon:Brawe [83]

perawézekan[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

 1. ^ a b Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named OOTSiwhiy
 2. ^ a b "Interview with Evanescence singer Amy Lee". gURL.com. Ji orîjînalê di 4 çiriya paşîn 2006 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 7 çiriya paşîn 2006.
 3. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named cit0406
 4. ^ Lee, Amy (22 nîsan 2012). "Met one of my idols today..." Twitter.com. Roja gihiştinê 23 gulan 2014.
 5. ^ a b c Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named nimpa08
 6. ^ a b Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named bib20120224
 7. ^ a b Kaufman, Spencer (16 kanûna paşîn 2013). "Evanescence Singer Amy Lee Wins Rock Goddess of the Year in the 2012 Loudwire Music Awards". Loudwire. Roja gihiştinê 17 hezîran 2013.
 8. ^ a b "2015 Competition Results – Films and Film Scores". Moondance International Film Festival. Roja gihiştinê 16 tebax 2015.
 9. ^ Monger, James Christopher. "Amy Lee: Biography". Billboard.com. Rovi. Ji orîjînalê di 26 sibat 2015 de hat arşîvkirin.
 10. ^ Whitburn, Joel (٢٠٠٨). Joel Whitburn Presents Rock Tracks 1981-2008. Record Research. r. ١٤٣. ISBN ٠-٨٩٨٢٠-١٧٤-٨. {{cite book}}: Nirxa |isbn= kontrol bike: invalid character (alîkarî); Nirxên tarîxê kontrol bike: |tarîx= (alîkarî)
 11. ^ Odell, Michael (nîsan 2004). "Survivor!". Blender magazine. Ji orîjînalê di 24 kanûna paşîn 2007 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 18 çiriya pêşîn 2006.
 12. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named vih1songis
 13. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named indyistar20040723
 14. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named OOTSAmybio
 15. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named pulaskiacademiy
 16. ^ Morse, Steve (23 gulan 2003). "Evanescence is No Disappearing Act". The Boston Globe. Ji orîjînalê di 6 çiriya paşîn 2013 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 18 gulan 2017.
 17. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named AOL Pis&Qis
 18. ^ [hittpis://evanescencereference.info/wiki/index.pihp?title=Listen_to_the_Rain gwê le baraneke bigre]. Wergîrawe le 5î kanûnî duwem, 2017. perawêzî êvenêsnis.
 19. ^ [hittp://wwiw.youtube.com/watcih?v=4e5X1fITDvA eymî lî leser sallekanî pêşûy]. Serdankrawe le 5î kanûnî duwemî 2017. îwtîwub. [Girêdana mirî]
 20. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named MiTVisplit
 21. ^ a b Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named SiMHleeinterview
 22. ^ "My Immortal Band Version". Evanescence.com. Ji orîjînalê di 15 hezîran 2004 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 10 adar 2007.
 23. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named tmiz20140103
 24. ^ Hartmann, Graham (3 kanûna paşîn 2014). "Evanescence Singer Amy Lee Reportedly Suing Record Label for More Than $1 Million". Loudwire.com. Roja gihiştinê 4 kanûna paşîn 2014.
 25. ^ Hartmann, Graham (20 adar 2014). "Evanescence's Amy Lee: 'For the First Time in 13 Years, I Am a Free and Independent Artist'". Loudwire.com. Roja gihiştinê 20 adar 2014.
 26. ^ "Discography / Lyrics / Audio Clips". DavidHodges.info. Ji orîjînalê di 13 çiriya pêşîn 2006 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 7 çiriya paşîn 2006.
 27. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named mtiv1476854
 28. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named mtiv917
 29. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named nizh569
 30. ^ Lee, Amy (13 tîrmeh 2006). "Discussion of The Open Door album". EvBoard.com. Roja gihiştinê 9 tebax 2007.
 31. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ViH1cash
 32. ^ a b Eells, Josh (çiriya pêşîn 2006). "Amy Lee: Back in Black". Blender. Ji orîjînalê di 6 îlon 2007 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 9 kanûna paşîn 2007.
 33. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named mtiv20061213
 34. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named bib080805
 35. ^ "Jonathan Davis, Marilyn Manson, and Amy Lee Featured on "Nightmare Before Christmas" CD". RevolverMag.com. 8 tebax 2008. Ji orîjînalê di 24 tebax 2008 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 4 îlon 2008.
 36. ^ "Evanescence Singer To Perform At 'Nightmare Before Christmas' Opening". Blabbermouth.net. 10 çiriya pêşîn 2008. Ji orîjînalê di 13 çiriya pêşîn 2008 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 11 çiriya pêşîn 2008.
 37. ^ Goodman, William (17 çiriya pêşîn 2008). "Evanescence's Amy Lee: "It's Not All Sad"". Spin.com. Ji orîjînalê di 18 çiriya pêşîn 2008 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 18 çiriya pêşîn 2008.
 38. ^ Fisher, Jason (23 çiriya pêşîn 2008). "Evanescence Interview". TheGauntlet.com. Ji orîjînalê di 1 çiriya paşîn 2008 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 1 çiriya paşîn 2008.
 39. ^ Goodman, William (5 adar 2010). "Amy Lee on the New Evanescence Album". Spin. Ji orîjînalê di 7 adar 2010 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 6 adar 2010.
 40. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named mtiv20110711
 41. ^ "Weezer, Paramore, Evanescence for Muppets tribute album". NME. 27 hezîran 2011. Roja gihiştinê 11 tîrmeh 2011.
 42. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named johinniycash
 43. ^ Lee, Amy (2 kanûna pêşîn 2013). "I'm very excited..." Twitter.com. Roja gihiştinê 14 tebax 2015.
 44. ^ Childers, Chad (8 kanûna paşîn 2014). "Evanescence Singer Amy Lee Mum on Lawsuit, Turns Attention to Film Scoring". Loudwire.com. Roja gihiştinê 11 tebax 2014.
 45. ^ Childers, Chad (6 tebax 2014). "Evanescence's Amy Lee Teases 'Aftermath' Disc Featuring Music Inspired by 'War Story' Movie". Loudwire.com. Roja gihiştinê 11 tebax 2014.
 46. ^ "Amy Lee - Aftermath (Teaser)". YouTube.com. 6 tebax 2014. Roja gihiştinê 11 tebax 2014.
 47. ^ Lee, Amy (14 adar 2015). "Help create a new way..." Twitter.com. Roja gihiştinê 15 adar 2015.
 48. ^ Eggar, Dave (12 adar 2015). "In the studio putting..." Twitter.com. Roja gihiştinê 15 adar 2015.
 49. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named RiS11052015
 50. ^ a b Lee, Amy (29 çiriya pêşîn 2015). "@VoiceFromTheSto". Twitter.com. Roja gihiştinê 29 çiriya pêşîn 2015.
 51. ^ "Excited to share..." Twitter.com. Voice From the Stone. 13 tebax 2015. Roja gihiştinê 14 tebax 2015.
 52. ^ "Evanescence Coming to Dallas in November". KDGE.com. 23 tîrmeh 2015. Ji orîjînalê di 29 gulan 2016 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 27 çiriya pêşîn 2015.
 53. ^ Lee, Amy (27 çiriya pêşîn 2015). "Please enjoy cover #1: Portishead's "It's a Fire"..." Twitter.com. Roja gihiştinê 27 çiriya pêşîn 2015.
 54. ^ Lee, Amy (10 çiriya paşîn 2015). "Sometimes I dream in music..." Twitter.com. Roja gihiştinê 10 çiriya paşîn 2015.
 55. ^ a b c Lee, Amy (15 kanûna pêşîn 2015). "Cover #4: Baby Did a Bad, Bad Thing..." Facebook.com. Roja gihiştinê 17 kanûna pêşîn 2015.
 56. ^ Lee, Amy (27 çiriya pêşîn 2015). "Gotta give shout-outs to..." Twitter.com. Roja gihiştinê 27 çiriya pêşîn 2015.
 57. ^ a b Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named rollingistone20151030
 58. ^ Hartmanin (3 çiriya pêşîn 2016). [hittp://loudwire.com/Amy-lee-evanescence-future/ "Amy Lee: 'There Is Evanescence in the Future'"]. Loudwire. Roja gihiştinê 3 kanûna pêşîn 2016. {{cite news}}: Parametreya |firsit= nayê zanîn, tê tine hesibandin (alîkarî)
 59. ^ a b Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named businesiswire06172016
 60. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named mitvinterview09142016
 61. ^ "Woodstock Reveals Slate, Mill Valley Unveils Lineup, Hamptons Picks Opening And Closing Night Offerings". IndieWire. 15 îlon 2016. Roja gihiştinê 15 îlon 2016.
 62. ^ Lee (10 sibat 2017). [hittpis://wwiw.facebook.com/AmyLeeOfficial/postis/1458770494174716:0 "When I was in Italy filming the video..."] Facebook.com. {{cite web}}: Parametreya |accesisdate= nayê zanîn, tê tine hesibandin (alîkarî); Parametreya |firsit= nayê zanîn, tê tine hesibandin (alîkarî)
 63. ^ [hittp://news.mtiv.it/musica/francesca-michielin-Amy-lee-degli-evanescence-canta-lamore-esiste-inglese/ "Francesca Michielin: Amy Lee degli Evanescence canta "L'Amore Esiste" in inglese"]. MTiV.it (bi îtalî). 9 sibat 2017. {{cite news}}: Parametreya |accesisdate= nayê zanîn, tê tine hesibandin (alîkarî)
 64. ^ "Amy Lee - Amy Lee Reunites With Mclawhorn As New Evanescence Takes Shape". Contactmusic.com. 14 hezîran 2011. Roja gihiştinê 23 kanûna paşîn 2014.
 65. ^ "Evanescence Feeling No Pressure On New Album". Billboard. 28 tebax 2006. Roja gihiştinê 23 kanûna paşîn 2014.
 66. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named EvTihreadis112785
 67. ^ Hill, Jack W. (19 kanûna paşîn 2012). "Amy Lee, band a far piece from evaporating". Arkansas Democrat-Gazette. r. ٣٣. Roja gihiştinê 22 kanûna paşîn 2014.
 68. ^ Rubin, Courtney (10 gulan 2007). "Evanescence Singer Amy Lee Gets Married". People.com. Roja gihiştinê 22 kanûna paşîn 2014.
 69. ^ Roberts, Michael (21 çiriya paşîn 2007). "Q&A With Evanescence's Amy Lee". Westword. Ji orîjînalê di 4 kanûna paşîn 2014 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 22 kanûna paşîn 2014.
 70. ^ Rubin, Courtney (10 gulan 2007). "Evanescence Singer Amy Lee Gets Married". People. Roja gihiştinê 10 gulan 2007.
 71. ^ Childers, Chad (21 kanûna paşîn 2014). "Evanescence Frontwoman Amy Lee is Pregnant". Loudwire. Roja gihiştinê 22 kanûna paşîn 2014.
 72. ^ Leon, Anya; Gomez, Patrick (28 tîrmeh 2014). "Amy Lee Welcomes Son Jack Lion". People. Roja gihiştinê 17 îlon 2016.
 73. ^ Duncan, Gabi (28 tîrmeh 2014). "Evanescence's Amy Lee Welcomes Baby Boy—See the Precious Pic!". E! Online. Roja gihiştinê 17 îlon 2016.
 74. ^ "Evanescence's Amy shreads her threads!". Kerrang!. 9 hezîran 2003. Ji orîjînalê di 14 adar 2005 de hat arşîvkirin. Roja gihiştinê 15 kanûna paşîn 2008.
 75. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named MTiVleegrammiys
 76. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named VEVOStiylized
 77. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ViH1cheesy
 78. ^ Errico, Mike (kanûna pêşîn 2006). "Hottest Women of...Rock!". Blender. Ji orîjînalê di 6 kanûna paşîn 2007 de hat arşîvkirin.
 79. ^ a b "NME Awards 2013 - as it happened". NME. 27 sibat 2013. Roja gihiştinê 17 hezîran 2013.
 80. ^ "Loudwire Awards: Rock Goddess of the Year". loudwire.com. Roja gihiştinê 26 kanûna paşîn 2012.
 81. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Graham-vih1
 82. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named independentmusicawardis15
 83. ^ Xeletiya çavkanî: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named familiychoiceawardis16

Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "ct0406" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "OOTSwhy" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "www.revolvermag.com" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "Graham-vh1" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "vh1songs" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "indystar20040723" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "OOTSamybio" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "pulaskiacademy" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "AOL Ps&Qs" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "MTVsplit" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "SMHleeinterview" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "MTVleegrammys" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "VEVOStylized" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "VH1cheesy" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "mtv20110711" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "tmz20140103" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "mtv1476854" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "mtv917" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "nzh569" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "VH1cash" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "mtv20061213" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "nmpa08" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "bb080805" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "johnnycash" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "EvThreads112785" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "bb20120224" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "independentmusicawards15" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "rollingstone20140811" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "rollingstone20151030" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "RS11052015" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "businesswire06172016" defined in <references> is not used in prior text.
Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "mtvinterview09142016" defined in <references> is not used in prior text.

Xeletiya çavkanî: <ref> tag with name "familychoiceawards16" defined in <references> is not used in prior text.

Bestere derekyekan[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]