Here naverokê

Pirtûkxaneya neteweyî

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Pirtûkxaneya Kongreyê li Washingtonê (DYA), yek ji girîngtirîn pirtûkxaneyên neteweyî yên cîhanê ye.

Pirtûkxaneya neteweyî pirtûkxaneyeke giştî ya welatekî ye. Wê, di di pirtûkxaneya neteweyî de wê hemû xebatên wê yên nivîskî, dîtbarî û dengî, werinê qeydkirin. Wê, ew weke xêva civakê a giştî were dîtin. Ji bilî pirtûxaneyên tax bi tax, bajarok bi bajarok û gund bi gund ya giştî û weke li ser hemûyan re hebê. Pirtûxaneya netewî wê, di hanav hemû welatan de hene. Wê, weke navenda berhevkirinê a xabatên nivîskî, dengî û dîtibarî û hemû çavkaniyên din ên civakî be. Hemû xabatên weke lêkolînî wê di wê de werina bi cihkirin. Wê, pirtûkxane weke cihê ku wê hemû zanîna civakê di wê de wê berbev were kirin.

Pirtûkxaneya Îskenderiyê[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Pirtûkxaneya nû ya Îskenderiyê, li Misirê

Dîroka pirtûxaneyan pir kevn here. Di hemû demên şariştaniyan de, mirov rastî wê were. Herî zêde wê pirtûkxaneyên dîrokî ên weke "Pirtûkxaneya Îskenderiyê", navê wan derkeve li pêş. Pirtûkxaneya Îskenderiyê, gelek caran, rastî rûxandin û şawitandinê were. Lê dîsa ew hatiya avakirin û tişî berhem hatiye kirin. Pirtûkxane, ne ji nerînekê wê ji hemû nerînan di wê de wê berhem wê bên tomarkirin. Wê hemû çavkaniyên civakî wê, di wê de, werine tomarkirin.

Pirtûkxaneya neteweyî yê Kurdistanê[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Dîroka pirtûkxaneyê wê li Kurdistanê jî wê pirr kevn here. Kurdan wê, deverên weke cihên Medreseya Sor wê hem weke zaningeh û cihên berhevkirinên bi pirtûkxaneyî wê bi karbênin. Di roja me de wê, pirtûkxaneyek giştî a Kurdistanî wê li Başûrê Kurdistanê hebê. Di wê pirtûkxaneyê de wê, bervkirinên civakî wê, werina tomarkirin. Pirtûkxane wê, weke nîşanaka netew û civakbûna wê ya bizane jî jî wê were dîtin. Di roja me de wê, pirtûkxane wê, pergalên wan ên berhevkirin û kirina temenê ku herkesek wê, karibê di wê de xwe bigihênê amûrên xwandinê û hwd jî. Wê li ser wê re hin bi hin wê civakek xwanda wê were pêşxistin û afirandin. Temenê wê û çavkaniyên bi wê werin çêkirin.

Binêre[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Netewe-welat

Çavkanî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]