Xirabê Tûwa

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

Xirabê Tûwa Jê re "Xirabê Tûya" ji tê gotin. gundekî girêdayî Cizîrê ye. Hinekî ku mirov bi aliyê bakûr ve tê, mirov digihê "Xirabê Nêriya". Ku hinekî dî jî mirov bi xwarê ve, ji Xrabê Nêriya mirov bi xwarê ve bi aliyê bakûr ku hinekî bi aliyê rojava tê mirov digihê gundê "Barimê" tê. Ji barimê, bi rojhilat ve ku mirov di meyîzenê û bi wir ve diçê, mirov di gundê "Babakê" Ji Xirabê Tûwa û bi aliyê başûr ve mirov diçê, mirov digihê gundê "Raşmilê". Ji gundê Xirabê Tûwa, hata ku mirov diçê Raşmilê, di naqabînê de mirov ku bi aliyê rojhilat ve dimeyîzenê, mirov "Çîyayê Sipî" dibîne. Çiyayê sipî ji, bi nav û deng e. Di nav daristana wê ya pir mazin û gurr de "Avasipî" diharikê. Ev av, ji dû şatan pêk tê. şatak jê ava wê dibêjin ku "reş" e, şatê din ji dibêjin ku "sipî" ya. "Lê herdû digihine hevdû û li cihê ku digihine hevdû ji, av dibe avaka pir xweş û xweşik weke ye ku mirov divexwûn". Ji Hazaxê, ku mirov dikeve rê de û diçê bi ber Xirabê Tûwa ve, mirov gundên ku mirov ji rêya ku diçê qût nebe, mirov digihê wan, Barim û Xirabê Nêriya nin. Berî ku mirov bigihê Barimê lê li nêzîkî wê, mirov ji dûr ve ji riya ku diçê babekê dibîne. ku mirov hinekî di wê riyê de ji herê, mirov êdî digihê wî gundî ji. Lê bê ku mirov herê wir, mirov karê di bawerimê ve rastûrast herê û herê Xirabê Nêriya û piştre xwe bigihêne Xirabê Tûwa.