Civaknas

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search

Civaknas mirovê ku ew bi aqilê civakê re tînê ser ziman a. Mirovê civaknas, mirovê ku civakê bi dîroka wê re lêkolîn dike. Pêşketin û pêşveçûnên nava civakê bi hemû rewş, bûyar û bûyînên ku dibin re dike ku fahm bike û werênê ser ziman. Her civak, xwediyê dîrok, jîyan û pêşketina bi xwe re ya. Kar û xabeta civaknas, ew a ku civakê û Civaknasîyê bi hemû aliyên wê re hilde li dest û fahm bike. Dîroka civakê a civaknasîya wê fahm bike û binivîsênê.