Civaknas

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

Civaknas mirovê ku ew bi aqilê civakê re tînê ser ziman a. Mirovê civaknas, mirovê ku civakê bi dîroka wê re lêkolîn dike. Pêşketin û pêşveçûnên nava civakê bi hemû rewş, bûyar û bûyînên ku dibin re dike ku fahm bike û werênê ser ziman. Her civak, xwediyê dîrok, jîyan û pêşketina bi xwe re ya. Kar û xabeta civaknas, ew a ku civakê û Civaknasîyê bi hemû aliyên wê re hilde li dest û fahm bike. Dîroka civakê a civaknasîya wê fahm bike û binivîsênê.