Here naverokê

Lêker

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Rêziman
Navdêr (substantîv)
Lêker (verb)
Rengdêr (adjektîv)
Daçek (prepozîsyon)
Cînav (pronav)
Hoker (adverb)
Veqetandek
Jimarnav
Baneşan
Gihanek
Kitêbên rêzimanê
Zimannasî
Bêjenasî
Lîsteya zimannasan

Lêker anku kirde di rêzimanê de ji bêjeyên ku xebatê, kar û lebatê diyar dikin re tê gotin. Mînak, kirin, rabûn, çûn û hwd.

Lêkerên kurdî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Lêker (kirin), di nava hevokê de an jî bi serê xwe lebatê nîşan dide. Lêker di nava xwe de du cure ne: xwerû yan nexwerû [çavkanî hewce ye].

Lêkerên xwerû[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Ev cure lêker ji hêmanekê tenê pek hatine. Dema li gorî dem û kesan neyên kişandin, qertafên raderan digrin.

Mînak: alastin, angaştin, anîn, guvaştin, hatin, lîstin, spartin, qewaztin û hwd.

Dema qertafên raderan bên avetin, rayê lêkeran alast, angaşt, anî, guvaşt, hat, lîst, spart, qewazt bi tenê dimînin û ji wê zedetir nayê parçekirin.

Lêkerên nexwerû[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Lêkerên nexwerû, ji lêkerên xwerû, navdêr û hevalnavan bi alîkariya qertaf, daçek, û lêkerên din têne bidestxistin. Lêkerên nexwerû jî dibin du cure: hevedudanî û pêkhatî.

Lêkerên hevedudanî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Lêkerên hevedudanî ji çend hêmanên serbixwe pêk hatine. Her hêmanek bi serê xwe xwediyê wateyekê ye. Bi alîkariya lêkera kirin lêkerên hevedudanî yên gerguhêz û bi lêkera bûn jî lêkerên hevedudanî yên negerguhêz têne bidestxistin.

Mînak: olandan, diyar kirin, danzanîn, baş bûn, delal bûn, hêvî şikestîn, sor kirin, top avêtin, bêhn vedan, biryar dan, cihêrengî kirin û hwd.

Lêkerên pêkhatî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Lêkerên pêkhatî ji lêkereke xwerû û qertafekê pêk tên 1) bi pêşgiran: pêşgirên lêkersaz ev in: ve-: vexwarin, vedan, verisîn; hil-: hildan, hilanîn, hilbijartin; wer-: werkirin, wergirtin; ra-: rakirin, rabûn, radan, rabûrîn; da-: dadan, daketin, daxistin, danîn, ro-: rokirin, rû-, rûniştin, çê-; çêkirin…

Paşgirên lêkerçêker[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Di kurmancî de bi paşgirên /-în/, /-andin/ lêkerên pêkhatî çêdibin. Ji wan /-în/ lêkerên negerguhêz, /-andin/ jî yên gerguhêz çêdike.

Mînak : Belişandin, belişîn, bihurandin, bihurîn, kelîşandin, kelmişîn, kefandin, mijandi, nalîn, nalandin ...

Kok Negerguhêz Gerguhêz
rev revîn revandin
fir firîn firandin
bez bezîn bezandin
êş êşîn êşandin
kel kelîn kelandin

Ji bilî van çend heb paşgirên din jî hene, wekî /-ijîn/, /-ijandin/, /-isîn/, /-isandin/.

Nimûne :

           germ        germijîn        germijandin
           kel          kelijîn          kelijandin
           rep          repisîn          repisandin

Hin lêkerên din jî guherîne û ketine dirûvê van lêkerên pêkhatî .

           Heristin     herifîn    herifandin
           lîstin       --------     lîstandin

Pêşgirên lêkerçêker[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Hinek qertaf têne ber lêkeran û wateyeke nû li wê lêkerê bar dikin û lêkereke nû pêk tînin.Ev qertafên lêker çêker yên pêşgir ev in : /wer-/, /da-/, /ra-/, /ve-/, /hil-/.

       /wer- /    
      Gerîn           wergerîn
      girtin            wergirtin
      dan             werdan
       pêçan           werpêçan
       guhartin         werguhartin         
       /da-/
        dan            dadan     
         ketin           daketin     
         xistin          daxistin    
         weşandin       daweşandi    n
         beşandin        dabeşandin
    
       /ra-/
        kirin           rakirin       
        bûn            rabû      n
        xistin          raxistin      
        kişandin        rakişandin      
        hejandin        rahejandin      
        hiştin          rahiştin
     
        /ve-/ ev pêşgira tevgera dubarebûnê û ji hev vebûnê dide lêkerê.
     
       dan            vedan
       bûn            vebûn
       kirin            vekirin
       girtin           vegirtin
       şuştin          veşuştin
       lîstin            velîstin
        /hil-/ ev pêşgir bizaveke berbijor dide lêkerê.
        Kirin          hilkirin
        anîn           hilanîn
        girtin          hilgirtin
        hatin           hilhatin
        weşandin       hilweşandin
         pekîn          hilpekîn

ji bilî vana du pêşgirên din jî hene ku zêde nayên bikaranîn. Ew jî /ro-/ û /çê-/ ne.

        Kirin            rokirin
        niştin            rûniştin
        kirin             çêkirin
        bûn              çêbûn

tê-,pê-,lê-,jê- dema tên pêş lêkeran wateyeke nû didin wan lêkeran samî tan dibêje ku ne pêşgir in ,daçek in lê hê li ser vê yekê yekkirinek tuneye.

Berdan,beranîn,deranîn,têgihîştin,lênihertin,lêxistin, pêvedan, jêbirin. Hinek lêker jî tevî daçekan têne bikaranîn,bêyî daçekan wateya wan lêkera temam nabe.Lê nihertin,lê dan,pê zanîn, lê xistin

Lêkerên alîkar[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Di kurmancî de lêkerên alîkar ev in : bûn, kirin, dan , hatin, karîn/şiyan, vîyan/xwestin,zanîn, wêrîn.

Bûn[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Di pêkanîna hinek deman de kar digre ser xwe.

Mînak :

       Zarokên me zû mezin bûn.
       Ez bi dîtina te kêfxweş bûm.
       Divê em hinekî bêhnfireh bin.

Çîrokiya dema boriya têdeyî de

        Ez çûbûm.
        Min dîtibû.
        We nan firotibû.

Di çîrokiya dema boriya dûdar de :

         Ez hatibûme.
         Ew çûbûne.
         Kulîlk nehatibûye.
Di raweyên daxwzî de jî xwedî erk e.
         Heke ez çûbim.
         Xwezî ew hatibûye.
         Ezê çûbim.
          KIRIN
       Dema bê ya nêzik de alîkare.
         Ez dikim herî ba wî.
          Hevalê erkan dike ku xwe bikuje ji bo kompîturê.
       Mi xwîn jê berz kir.
       Te ji wan pirs kir.
           HATIN
       Lêkerên lebatî bi alîkariya vê lêkerê dibin tebatî.
       Ji min re hate gotin.
       Ji wî tê pirsîn.
       Dê ji wan were xwestin.     
       Bi navekî din dihat nasîn.
       viyan/xwestin
       Divê ez werim.
       Vîyabû me xwestibû.
       Ez dixwazim tu herî.
       Min xwest tu werî.
      şiyan/karin
      Mirov dikare têrêkirina hêza xwe bi riya van lêkeran dîyar dike.
      Ez dişêm wî hevalî bi xwe re bibim.
      Tu karî aliyê min bikî?
     ZANÎN 

      Lêkera zanîn di pêkanîna hevokên hevedudanî de dibe alîkar.

Ez dizanim vî karî bikim.

     WÊRIN
      Di hevokên ku ev lêker hatiye bikaranîn de hem lêkera wêrîn hem jî lêkera bingehîn li gorî kes û cîh têne kişandin u kesandin.
      Ez diwêrim herim ber wan.

Di lêkeran de avanî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Avanî ev tişt e ku avasaziya lêkeran nîşan dide.di tirkîde jê re çati tê gotin.di zaravayê kurmancî de ji aliyê avaniyê ve lêker dibin pênc bir : Gerguhêz-Negerguhêz, Lebatî-Tebatî û dançêker .


Gerguhêzî û negerguhêzî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Gerguhêzî û negerguhêzî li gorî bireser dîyar dibe.Heke lêkerek bi bireser be ,ew lêker gerguhêz e, lê heke bê bireser be negerguhêz e.di kurmancî de bireser û kirde bi riya tewangê ji hev têne veqetandin.di hevokê de dema mirov ji lêkerê pirsa çi bike,heke bersiv ji kirde cudatir be, ew lêker gerguhêz e,heke bersiva pirsa çi dîsa li kirde vegere,ew lêker negerguhêz e. Mînak :

            Me şîv xwar.
            Kê çi xwar.
            Me şîv xwar.
       Ji vê yekê diyar e lêkera xwarin gerguhêz e.
            Bêrîvan ji dibistanê hat.
            Kî ji dibistanê hat?
            Bêrîvan hat.
            Çi hat?
             Bêrîvan.
        Lewre jî ev lêker negerguhêz e.
        Lêkerên hevedudanî ku bî alîkariya /kirin/ pêk hatine gerguhêz in, ên ku bi lêkera /bûn/ pêk hatine, negerguhêz in.
        Mînak :
              Ez ji bo xebatê amade bûm .Kî ji bo xwendinê amade bû?Ez amade bûm.(negerguhêz)
              Wê lawik amade kir. Kê amade kir? Wê lawik amade kir.(gerguhêz) 
         Di lêkerên pêk hatî de paşgira /-în/ lêkerên negerguhêz , paşgira /-andin/ jî lêkerên gerguhêz pêk tîne.

LEBATÎ Û TEBATÎ

        Dema ku yek rasterast karekî bike, lêkera wî karî lêkereke lebatî ye. Mînak : Min nan xwar. Lêkera xwarin lebatî ye. Tê de kirde dîyar e. Lê dema ku mirov bibêje : Nan hate xwarin. Di vir de kirde ne dîyar e. Di vê hevokê de karê ku tê kirin ango bireser li pêş e. Lêkerên tebatî bi alîkariya lêkera hatin tên bidestxistin.
      Mînak :
               Lebatî :Min kevir avêt.
               Tebatê : Kevir hate avêtin.
         Avaniya lêkerên tebatî bi lêkerên gerguhêz tên çêkirin. Mînak : Çûk hate firîn.divê pêşî mirov lêker bike gerguhêz,piştre bike tebatî. Çûk hate firandin.    AVANÎYA DANÇÊKER
          Dema mirov karekî bi yekî din bide kirin , divê mirov avaniya dançêker bi kar bîne.Avaniya dançêker bi alîkariya lêkera /dan-/ tê pê.
           Mînak : 
                 Bozo xanî da çêkirin.
                 Zînê kinc dan şûştin.
                 Yên desthilatdar in mûxalîfan didin kuştin.
            Di zimanê gelêrî de avaniya dan çêker bi awayekî din jî tên çêkirin.
                  Wan ew bi kuştin da.

Li aliyê din lêkerên gerguhêz bi paşgira /-andin/ dibe dançêker; lîstandin, axivandin, nijandin...


RAYÊN LÊKERAN

    Di kurmancî de lêker wekî rader têne bilêvkirin û di hevokê de ev awayê raderî wekî navdêr têne bikaranîn.Di kurdî de du cure rayên lêkeran hene; raya dema borî û raya dema niha.

RAYA DEMA BORÎ

        Raya dema borî ya lêkeran , dema ku ji lêkeran qertafên raderîn têne avêtin, tê bidestxistin. Raya dema borî ya lêkeran dema boriya têdeyî nîşan dide.
      Mînak : 
             Lêker                 raya dema borî
             alastin                  alast
             anîn                    anî
              guhartin                guhart
              hiştin                   hişt
              pêçan                  pêça
              stran                   stra
              mijiyan                 mijî
              kirîn                    kirî
              reviyan                  revîya
              kişandin                 kişand
              qelişandin               qelişand 

Raya dema niha[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Ev li gorî her lêkerê diguhere.pişti ku lêkerek li gorî dema niha hate kişandin û qertafên dem û kesan hatin avêtin, tişte ku li holê dimîne raya dema niha ye.

        Mînak :
               Lêker                 raya dema niha
               alastin                 di-alês-e
               anîn                   di-hîn-e
               avêtin                  di-avêj-e
               hejmartin                di-hejmêr-e
               gerîn                   di-ger-e
               mijîn                   di-mij-e
               şewitîn                  di-şewit-e
               gerandin                 di-gerîn-e
               rijandin                  di-rijî-ne
               firandin                  di-firîn-e
               

Rayên ku dibin paşgir[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]

Her wekî ji hin mînakên li jor jî tên dîtin,raya dema niha ya hin lêkeran wekî paşgir tên bikaranîn. Her wiha hin caran bi xwe paşgiran digire û peyveke nû tîne.

Çavkanî[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]